Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego)

Data szkolenia

26-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.02. wynosi 335,75 zł

Po 19.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sołtysi, rady sołeckie, radni, kierownicy jst, sekretarze, pracownicy jst., pilotujący funkcjonowanie funduszu sołeckiego

Cel:
Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Program:
1. Sołtys i sołectwo.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego:
a) podstawa prawna,
b) uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.
5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
a) ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu,
b) ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki,
c) wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
6. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
a) na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,
b) na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
7. Ustawowe terminy do:
a) ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego,
b) przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego,
c) ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu,
d) przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
e) podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku,
f) ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
a) dane do wyliczenia zwrotu wydatków,
b) zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego)

Luty 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sołtysi, rady sołeckie, radni, kierownicy jst, sekretarze, pracownicy jst., pilotujący funkcjonowanie funduszu sołeckiego

Cel:
Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Program:
1. Sołtys i sołectwo.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego:
a) podstawa prawna,
b) uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.
5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
a) ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu,
b) ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki,
c) wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
6. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
a) na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,
b) na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
7. Ustawowe terminy do:
a) ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego,
b) przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego,
c) ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu,
d) przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
e) podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku,
f) ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
a) dane do wyliczenia zwrotu wydatków,
b) zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25