Gminna gospodarka mieszkaniowa

Data szkolenia

06-11-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.10. wynosi 314,50 zł

Po 29.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy, pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi, a także dla licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie form ochrony praw lokatorów oraz wpływu ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, które nastąpiły w latach 2018 – 2019. Szkolenie obejmuje przepisy prawa dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy, a zwłaszcza zawartości wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zmian w ustawie o własności lokali, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązkami gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, zapewnienia najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także z podstawami zawarcia umowy i rozwiązania najmu mieszkania komunalnego.

Program:
1.UWARUNKOWANIA PRAWNE
-Ustrój i zadania gminy,
-Konstytucyjna ochrona praw lokatorów i jej formy,
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny,
-Podstawy prawne gminnej gospodarki mieszkaniowej,
2.MIESZKANIOWY ZASOB GMINY
-Definicja mieszkaniowego zasobu gminy, po nowelizacjach ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Nowe zasady tworzenia i obowiązywania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
-Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu, po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi,
-Obowiązki gminy wynikające z Ustawy – Prawo Budowlane,
-Gmina jako właściciel lokali położonych w budynkach wspólnotach mieszkaniowych,
-Zmiana definicji „małej wspólnoty mieszkaniowej” – nowe obowiązki gminy od 1 stycznia 2020 roku.
3.GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU
-Określenie stron umowy,
-Umowy najmu socjalnego i na czas nieoznaczony,
-Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
-Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej,
-Podnajem lokali mieszkalnych,
-Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
-Przyczyny i podstawy prawne rozwiązania umowy najmu, po nowelizacjach ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.
4.ZAPEWNIENIE LOKALI MIESZKALNYCH W TYM NAJMU SOCJALNEGO I LOKALI ZAMIENNYCH
-Zasady najmu mieszkań komunalnych i kontrola społeczna wniosków osób ubiegających o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego,
-Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w tym umów zawieranych po dniu 21 kwietnia 2019 roku,
-Najem lokali w związku ze stosunkiem pracy,
-Tryb zapewnienia najmu socjalnego dla osób o niskich dochodach oraz dla osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego,
-Odszkodowania za nie złożenie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, dla wierzycieli wyroków eksmisyjnych,
-Zapewnienie lokalu na czas remontu lokalu mieszkalnego, na realizację decyzji organu nadzoru budowlanego i dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych.
5.ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
-Osoby uprawnione do otrzymania pomieszczenia tymczasowego,
-Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
-Odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego, dla wierzycieli wyroków eksmisyjnych.\
6.DYSKUSJA

Prowadzący: praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami i szacowania nieruchomości. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym, między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Autor wielu szkoleń dotyczących gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Gminna gospodarka mieszkaniowa

Listopad 6 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy, pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi, a także dla licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie form ochrony praw lokatorów oraz wpływu ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, które nastąpiły w latach 2018 – 2019. Szkolenie obejmuje przepisy prawa dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy, a zwłaszcza zawartości wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zmian w ustawie o własności lokali, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązkami gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, zapewnienia najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także z podstawami zawarcia umowy i rozwiązania najmu mieszkania komunalnego.

Program:
1.UWARUNKOWANIA PRAWNE
-Ustrój i zadania gminy,
-Konstytucyjna ochrona praw lokatorów i jej formy,
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny,
-Podstawy prawne gminnej gospodarki mieszkaniowej,
2.MIESZKANIOWY ZASOB GMINY
-Definicja mieszkaniowego zasobu gminy, po nowelizacjach ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Nowe zasady tworzenia i obowiązywania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
-Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu, po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi,
-Obowiązki gminy wynikające z Ustawy – Prawo Budowlane,
-Gmina jako właściciel lokali położonych w budynkach wspólnotach mieszkaniowych,
-Zmiana definicji „małej wspólnoty mieszkaniowej” – nowe obowiązki gminy od 1 stycznia 2020 roku.
3.GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU
-Określenie stron umowy,
-Umowy najmu socjalnego i na czas nieoznaczony,
-Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
-Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej,
-Podnajem lokali mieszkalnych,
-Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
-Przyczyny i podstawy prawne rozwiązania umowy najmu, po nowelizacjach ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.
4.ZAPEWNIENIE LOKALI MIESZKALNYCH W TYM NAJMU SOCJALNEGO I LOKALI ZAMIENNYCH
-Zasady najmu mieszkań komunalnych i kontrola społeczna wniosków osób ubiegających o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego,
-Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w tym umów zawieranych po dniu 21 kwietnia 2019 roku,
-Najem lokali w związku ze stosunkiem pracy,
-Tryb zapewnienia najmu socjalnego dla osób o niskich dochodach oraz dla osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego,
-Odszkodowania za nie złożenie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, dla wierzycieli wyroków eksmisyjnych,
-Zapewnienie lokalu na czas remontu lokalu mieszkalnego, na realizację decyzji organu nadzoru budowlanego i dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych.
5.ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
-Osoby uprawnione do otrzymania pomieszczenia tymczasowego,
-Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
-Odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego, dla wierzycieli wyroków eksmisyjnych.\
6.DYSKUSJA

Prowadzący: praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami i szacowania nieruchomości. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym, między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Autor wielu szkoleń dotyczących gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 6
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25