Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w JST (2018 r.)

« powrót do wydarzeń

Adresaci: Kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni (sekretarze, intendenci, kierownicy gosp. kasjerzy itp) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Start:
25 maja 2018 10:00
Koniec:
25 maja 2018 15:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni (sekretarze, intendenci, kierownicy gosp. kasjerzy itp) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie lub usystematyzowanie wiedzy na temat zasad nabywania, ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania, a także inwentaryzacji czy działań, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia, oprócz uzyskania wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki drukami ścisłego zarachowania, będą mogli uzyskać przykładowe oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów i protokołów oraz przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Program:

  1. Podstawy prawne.
  2. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
  3. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia szkoły/uczelni, KP, KW, itp.).
  4. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe rozwiązania w tym zakresie.
  5. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
  6. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
  7. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
  8. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
  9. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
  10. Dyskusja.

Prowadzący:
Ekonomista,  pedagog,  absolwentka  Międzynarodowego  Studium  Doktoranckiego  „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji  m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole