Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w 2020 roku

Data szkolenia

19-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.02. wynosi 335,75 zł

Po 17.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2020. Szczególna uwaga poświęcona będzie organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji, odpowiedzialności, a także zasad nabywania, kontroli oraz inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. Omówione też będą działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania, czy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposoby ich zapobiegania.
Uzyskanie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania, a także otrzymanie przykładowych druków, typu oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów i protokołów oraz przykładowego zarządzenia.

Program:
1.Podstawy prawne.
2.Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
3.Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
4.Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
5.Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
6.Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
7.Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
8.Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
9.Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
10.Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
11.Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
12.Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
13.Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
14.Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
15.Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
16.Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
17.Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
18.Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
19.Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
20.Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
21.Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
22.Dyskusja.

Prowadzący: ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w 2020 roku

Luty 19 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Kierownicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2020. Szczególna uwaga poświęcona będzie organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji, odpowiedzialności, a także zasad nabywania, kontroli oraz inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. Omówione też będą działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania, czy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposoby ich zapobiegania.
Uzyskanie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania, a także otrzymanie przykładowych druków, typu oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów i protokołów oraz przykładowego zarządzenia.

Program:
1.Podstawy prawne.
2.Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
3.Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
4.Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
5.Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
6.Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
7.Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
8.Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
9.Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
10.Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
11.Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
12.Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
13.Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
14.Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
15.Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
16.Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
17.Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
18.Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
19.Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
20.Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
21.Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
22.Dyskusja.

Prowadzący: ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 19
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25