Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych: dokumentacja, definicje, odpowiedzialność w ujęciu praktycznym. Najczęściej występujące błędy

Data szkolenia

06-05-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.04. wynosi 335,75 zł

Po 29.04. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
•główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji i obrotu kasowego,
•osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z obrotem gotówkowym oraz dokumentacją kasową,
•osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.

Korzyści:
•nabycie wiedzy, o zmianach w rozporządzeniu w zasad rachunkowości (…) w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem Informacji dodatkowej
•nabycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej, jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz poprawnie zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie końcowe
•uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
•zdobycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje kasowe oraz uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki kasowej i nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
•uzupełnienie wiedzy z zakresu gospodarki kasowej o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów, tj.: ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
2.Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie na przykładach oraz wzorach dokumentów kasowych, księgowych, rozliczeniowych itp.
3.Zaliczki na pokrycie drobnych wydatków – możliwość ich stosowania, wyjaśnienia z tego zakresu i stanowisko RIO.
4.Pogotowie kasowe – rozliczanie, pobieranie w celu uzupełnienia (dokumentacja, ewidencja księgowa, zapisy w Zakładowym Planie Kont).
5.Druki ścisłego zarachowania – przykłady, zasady ich rozliczenia z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.
6.Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałem kompetencji kierownika i głównego księgowego – ustawa o finansach publicznych.
7.Czynności kontrolne / Inwentaryzacja kasy / Przekazanie kasy – w tym niezbędna dokumentacja, konieczność dokonania przekazania kasy także w razie nieobecności pracownika.
8.Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
9.Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

Prowadzący – wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych: dokumentacja, definicje, odpowiedzialność w ujęciu praktycznym. Najczęściej występujące błędy

Maj 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
•główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji i obrotu kasowego,
•osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z obrotem gotówkowym oraz dokumentacją kasową,
•osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.

Korzyści:
•nabycie wiedzy, o zmianach w rozporządzeniu w zasad rachunkowości (…) w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem Informacji dodatkowej
•nabycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej, jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz poprawnie zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie końcowe
•uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
•zdobycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje kasowe oraz uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki kasowej i nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
•uzupełnienie wiedzy z zakresu gospodarki kasowej o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów, tj.: ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
2.Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie na przykładach oraz wzorach dokumentów kasowych, księgowych, rozliczeniowych itp.
3.Zaliczki na pokrycie drobnych wydatków – możliwość ich stosowania, wyjaśnienia z tego zakresu i stanowisko RIO.
4.Pogotowie kasowe – rozliczanie, pobieranie w celu uzupełnienia (dokumentacja, ewidencja księgowa, zapisy w Zakładowym Planie Kont).
5.Druki ścisłego zarachowania – przykłady, zasady ich rozliczenia z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.
6.Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałem kompetencji kierownika i głównego księgowego – ustawa o finansach publicznych.
7.Czynności kontrolne / Inwentaryzacja kasy / Przekazanie kasy – w tym niezbędna dokumentacja, konieczność dokonania przekazania kasy także w razie nieobecności pracownika.
8.Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
9.Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

Prowadzący – wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25