Gospodarka nieruchomościami – nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych – warsztaty rachunkowo-prawne

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego. Adresatami szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrożenie zmian wprowadzanych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Start:
23 października 2017 09:00
Koniec:
23 października 2017 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego. Adresatami szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrożenie zmian wprowadzanych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cel:
Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń należności w obszarze gospodarki nieruchomościami. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką rozliczania należności na bazie praktycznych przykładów z jakimi mają do czynienia w swej działalności w aspekcie prawnym i księgowym.

Program:

  1. Należności z obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – nowe zasady prowadzenia rozliczeń – przykłady.
  2. Trwały zarząd – nowe zasady związane z gospodarowaniem nieruchomością oddaną w trwały zarząd – przykłady.
  3. Aktualizacja opłaty rocznej – zasady.
  4. Opłata adiacencka – zasady prowadzenia rozliczeń.
  5. Zasady umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania spłaty na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę – podmioty właściwe do zastosowania ulg – przykłady.
  6. Odsetki i ich naliczanie(5%, 7%, 9,5% oraz brak odsetek) – przykłady.
  7. Inne zagadnienia o charakterze prawnym i rachunkowym w tym windykacja należności – przykłady.
  8. Wyjaśnienia RIO a praktyka działania jst oraz zagadnienie spraw w okresie przejściowym.
  9. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa , Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 października 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole