Gospodarka niskoemisyjna w samorządach lokalnych

Data szkolenia

24-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.06. wynosi 314,50 zł

Po 17.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności pracowników samorządowych wydziałów ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy UE.

Cel i korzyści:

Szkolenie będzie okazją do poznania:
a) systemu analizy emisji na obszarze gminy,
b) procedury i zakresu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
c) metod wyboru efektywnych działań na rzecz jakości powietrza i obniżenia emisji,
d) mechanizmów wsparcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
e) środków prawnych poprawy jakości powietrza.

Program:

1. Uwarunkowania na szczeblu UE i krajowym (ustawa o OZE, krajowy PGN, polityka energetyczna Polski).
2. Spójność dokumentów programowych JST (strategia, PGN, LPR, WPF, fundusze UE).
3. Zasady przygotowania i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej na bazie modelowych opracowań.
4. Przykłady przedsięwzięć redukujących emisję CO2 vs poprawiające jakość powietrza.
5. Mechanizmy wsparcia przez JST grup przyczyniających się do szkodliwych emisji.
6. Dyskusja.

Prowadzący:
Konsultant odpowiedzialny za opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, założeń do planów zaopatrzenia w ciepło oraz licznych projektów gminnych z zakresu OZE (solary, fotowoltaika, małe elektrownie wodne, transport niskoemisyjny) dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, strategii zrównoważonego rozwoju gmin.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Gospodarka niskoemisyjna w samorządach lokalnych

Czerwiec 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności pracowników samorządowych wydziałów ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy UE.

Cel i korzyści:

Szkolenie będzie okazją do poznania:
a) systemu analizy emisji na obszarze gminy,
b) procedury i zakresu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
c) metod wyboru efektywnych działań na rzecz jakości powietrza i obniżenia emisji,
d) mechanizmów wsparcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
e) środków prawnych poprawy jakości powietrza.

Program:

1. Uwarunkowania na szczeblu UE i krajowym (ustawa o OZE, krajowy PGN, polityka energetyczna Polski).
2. Spójność dokumentów programowych JST (strategia, PGN, LPR, WPF, fundusze UE).
3. Zasady przygotowania i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej na bazie modelowych opracowań.
4. Przykłady przedsięwzięć redukujących emisję CO2 vs poprawiające jakość powietrza.
5. Mechanizmy wsparcia przez JST grup przyczyniających się do szkodliwych emisji.
6. Dyskusja.

Prowadzący:
Konsultant odpowiedzialny za opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, założeń do planów zaopatrzenia w ciepło oraz licznych projektów gminnych z zakresu OZE (solary, fotowoltaika, małe elektrownie wodne, transport niskoemisyjny) dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, strategii zrównoważonego rozwoju gmin.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl