Instrukcja kancelaryjna – Warsztaty

Data szkolenia

06-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.04. wynosi 314,50 zł

Po 29.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów samorządowych zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie prostych, a jednocześnie skutecznych i sprawdzonych metod na zaprowadzenie
i utrzymanie należytego porządku w dokumentacji wytwarzanej w oparciu o obowiązującą instrukcję kancelaryjną
i jednolity rzeczowy wykaz akt, a następnie jej przygotowanie do przekazania do archiwum zgodnie
z instrukcją archiwalną.
W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne w trakcie których Uczestnicy zapoznają się, oraz posiądą wiedzę jak wypełniać:
– spisy spraw;
– spisy zdawczo- odbiorcze akt dokumentacji niearchiwalnej
– wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
– karty udostępnienia akt
– spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
– protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
– kartę zastępczą akt
– opisywać teczki z dokumentacją kat. A i kat. B

Program:
I.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
1.Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego
2.Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
3.Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej
4.Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
5.Dokumentacja jawna i niejawna
II.Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztaty
1.Systemy kancelaryjne:
•dziennikowy
•bezdziennikowy
•mieszany
2.Instrukcja kancelaryjna
•Obieg akt (zasadnicze etapy obiegu dokumentacji, punkty zatrzymania);
•Zasady przyjmowania i przesyłania wpływów;
•Odbiór korespondencji przychodzącej;
•Rejestrowanie i znakowanie pism lub spraw (Zajęcia z uczestnikami)
•Znak sprawy (Zajęcia z uczestnikami)
•Interoperacyjność znaku sprawy
•Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw
•Formy załatwiania spraw;
•Podpisywanie pism;
•Terminy załatwiania spraw;
•Wysyłanie pism;
•Przechowywanie akt bieżących
3.Jednolity rzeczowy wykaz akt
•Tworzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
•Przyporządkowanie dokumentacji do klas końcowych JRWA
•Teczki tworzące akta spraw i nietworzące akt spraw3
•Co robić z dokumentacją niepodlegającą rejestracji / dokumentacją zbiorczą?
•Najczęstsze błędy popełniane w trakcie korzystania z JRWA
4.Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt;
•Kat. A
•Kat. B50-B10
•Kat B9-Bc
•Kat BE

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Instrukcja kancelaryjna – Warsztaty

Maj 6 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów samorządowych zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie prostych, a jednocześnie skutecznych i sprawdzonych metod na zaprowadzenie
i utrzymanie należytego porządku w dokumentacji wytwarzanej w oparciu o obowiązującą instrukcję kancelaryjną
i jednolity rzeczowy wykaz akt, a następnie jej przygotowanie do przekazania do archiwum zgodnie
z instrukcją archiwalną.
W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne w trakcie których Uczestnicy zapoznają się, oraz posiądą wiedzę jak wypełniać:
– spisy spraw;
– spisy zdawczo- odbiorcze akt dokumentacji niearchiwalnej
– wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
– karty udostępnienia akt
– spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
– protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
– kartę zastępczą akt
– opisywać teczki z dokumentacją kat. A i kat. B

Program:
I.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
1.Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego
2.Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
3.Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej
4.Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
5.Dokumentacja jawna i niejawna
II.Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztaty
1.Systemy kancelaryjne:
•dziennikowy
•bezdziennikowy
•mieszany
2.Instrukcja kancelaryjna
•Obieg akt (zasadnicze etapy obiegu dokumentacji, punkty zatrzymania);
•Zasady przyjmowania i przesyłania wpływów;
•Odbiór korespondencji przychodzącej;
•Rejestrowanie i znakowanie pism lub spraw (Zajęcia z uczestnikami)
•Znak sprawy (Zajęcia z uczestnikami)
•Interoperacyjność znaku sprawy
•Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw
•Formy załatwiania spraw;
•Podpisywanie pism;
•Terminy załatwiania spraw;
•Wysyłanie pism;
•Przechowywanie akt bieżących
3.Jednolity rzeczowy wykaz akt
•Tworzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
•Przyporządkowanie dokumentacji do klas końcowych JRWA
•Teczki tworzące akta spraw i nietworzące akt spraw3
•Co robić z dokumentacją niepodlegającą rejestracji / dokumentacją zbiorczą?
•Najczęstsze błędy popełniane w trakcie korzystania z JRWA
4.Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt;
•Kat. A
•Kat. B50-B10
•Kat B9-Bc
•Kat BE

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 6
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25