Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Data szkolenia

26-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.06. wynosi 314,50 zł

Po 19.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym;
poznać w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
– nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.

Program:

1. Formy organizacyjne działalności kulturalnej: opery, teatry, filharmonie; muzea, instytuty, ośrodki kultury, biblioteki, galerie i inne.
2. Organizatorzy działalności kulturalnej:
a) Definicja i zakres pojęcia kultura, działalność kulturalna.
b) Państwowe instytucje kultury.
c) Samorządowe instytucje kultury.
3. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru:
a) Umowa na przeprowadzenie audytu działalności jednostki.
b) Cele audytu i zakres oceny.
c) Sposób prowadzenia czynności audytowych.
d) Prawa i obowiązki audytora i jednostki audytowanej.
4. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów:
a) Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.
b) Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych.
c) Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
d) Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
5. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki:
a) Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
b) Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego.
c) Ocena realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki – pracownicy merytoryczni (programowi), obsługi i administracyjni (księgowość).
d) Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
e) Wynagradzanie pracowników instytucji kultury – ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
f) Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
6. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
a) Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
b) Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
c) Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
d) Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
e) Imprezy artystyczne – ocena przygotowania i realizacji zadań.
f) Imprezy rozrywkowe – sposób ich prowadzenia.
g) Ocena realizacji imprez .
h) Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
7. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki.
8. Gospodarowanie mieniem jednostki.
9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
10. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
11. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.

Prowadzący:

Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Czerwiec 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym;
poznać w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
– nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.

Program:

1. Formy organizacyjne działalności kulturalnej: opery, teatry, filharmonie; muzea, instytuty, ośrodki kultury, biblioteki, galerie i inne.
2. Organizatorzy działalności kulturalnej:
a) Definicja i zakres pojęcia kultura, działalność kulturalna.
b) Państwowe instytucje kultury.
c) Samorządowe instytucje kultury.
3. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru:
a) Umowa na przeprowadzenie audytu działalności jednostki.
b) Cele audytu i zakres oceny.
c) Sposób prowadzenia czynności audytowych.
d) Prawa i obowiązki audytora i jednostki audytowanej.
4. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów:
a) Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.
b) Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych.
c) Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
d) Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
5. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki:
a) Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
b) Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego.
c) Ocena realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki – pracownicy merytoryczni (programowi), obsługi i administracyjni (księgowość).
d) Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
e) Wynagradzanie pracowników instytucji kultury – ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
f) Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
6. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
a) Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
b) Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
c) Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
d) Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
e) Imprezy artystyczne – ocena przygotowania i realizacji zadań.
f) Imprezy rozrywkowe – sposób ich prowadzenia.
g) Ocena realizacji imprez .
h) Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
7. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki.
8. Gospodarowanie mieniem jednostki.
9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
10. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
11. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.

Prowadzący:

Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.

Szczegóły

Data:
Czerwiec 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25