Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

Data szkolenia

27-08-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.08. wynosi 314,50 zł

Po 22.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program:
1.Istota i zadania inwentaryzacji.
2.Przedmiot inwentaryzacji.
3.Rodzaje i formy inwentaryzacji.
4.Metody inwentaryzacji.
5.Terminy inwentaryzacji.
6.Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
7.Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
8.Etapy inwentaryzacji.
9.Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
10.Przygotowanie inwentaryzacji.
11.Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a.zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b.prace organizacyjne przed spisem,
c.arkusze spisowe,
d.wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
e.spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
f.rozliczenie spisu z natury.
12.Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
13.Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a.wartości niematerialnych i prawnych,
b.gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c.środków trwałych w budowie,
d.należności spornych i wątpliwych,
e.rozrachunków publicznoprawnych.
14.Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a.istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
b.ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
15.Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
16.Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
17.Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:– wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

Sierpień 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program:
1.Istota i zadania inwentaryzacji.
2.Przedmiot inwentaryzacji.
3.Rodzaje i formy inwentaryzacji.
4.Metody inwentaryzacji.
5.Terminy inwentaryzacji.
6.Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
7.Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
8.Etapy inwentaryzacji.
9.Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
10.Przygotowanie inwentaryzacji.
11.Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a.zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b.prace organizacyjne przed spisem,
c.arkusze spisowe,
d.wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
e.spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
f.rozliczenie spisu z natury.
12.Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
13.Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a.wartości niematerialnych i prawnych,
b.gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c.środków trwałych w budowie,
d.należności spornych i wątpliwych,
e.rozrachunków publicznoprawnych.
14.Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a.istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
b.ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
15.Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
16.Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
17.Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:– wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25