Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Data szkolenia

12-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.12. wynosi 314,50 zł

Po 10.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: podstawy prawne inwentaryzacji; rodzaje inwentaryzacji; terminy i częstotliwość inwentaryzacji; metody inwentaryzacji; odpowiedzialność materialna pracowników; różnice inwentaryzacyjne. Uczestnicy otrzymają przykładową dokumentację z zakresu szkolenia.

Program:
1.Podstawy prawne inwentaryzacji.
2.Cele i przedmiot inwentaryzacji majątku.
3.Rodzaje inwentaryzacji:
•roczna;
•kontrolna;
•zdawczo – odbiorcza;
•ciągła.
4.Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
5.Metody inwentaryzacji: spis z natury; uzgadnianie salda; weryfikacji stanu ewidencyjnego.
6.Odpowiedzialność materialna pracowników:
•przepisy prawne;
•rodzaje odpowiedzialności;
•właściwe powierzenie mienia.
7.Przeprowadzenie inwentaryzacji jako spisu z natury:
•instrukcja inwentaryzacyjna i harmonogram;
•komisje i zespoły spisowe;
•przygotowanie dokumentacji do spisu;
•dane w arkuszach spisowych z ewidencja księgowa;
•przyczyny różnic inwentaryzacyjnych;
•protokół końcowy.
8.Różnice inwentaryzacyjne:
•występowanie odchyleń normatywnych i ponadnormatywnych;
•kompensowanie niedoborów i nadwyżek;
•różnice zawinione i niezawinione.
9.Przykładowa dokumentacja.
10.Podsumowanie, konsultacje.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

12 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: podstawy prawne inwentaryzacji; rodzaje inwentaryzacji; terminy i częstotliwość inwentaryzacji; metody inwentaryzacji; odpowiedzialność materialna pracowników; różnice inwentaryzacyjne. Uczestnicy otrzymają przykładową dokumentację z zakresu szkolenia.

Program:
1.Podstawy prawne inwentaryzacji.
2.Cele i przedmiot inwentaryzacji majątku.
3.Rodzaje inwentaryzacji:
•roczna;
•kontrolna;
•zdawczo – odbiorcza;
•ciągła.
4.Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
5.Metody inwentaryzacji: spis z natury; uzgadnianie salda; weryfikacji stanu ewidencyjnego.
6.Odpowiedzialność materialna pracowników:
•przepisy prawne;
•rodzaje odpowiedzialności;
•właściwe powierzenie mienia.
7.Przeprowadzenie inwentaryzacji jako spisu z natury:
•instrukcja inwentaryzacyjna i harmonogram;
•komisje i zespoły spisowe;
•przygotowanie dokumentacji do spisu;
•dane w arkuszach spisowych z ewidencja księgowa;
•przyczyny różnic inwentaryzacyjnych;
•protokół końcowy.
8.Różnice inwentaryzacyjne:
•występowanie odchyleń normatywnych i ponadnormatywnych;
•kompensowanie niedoborów i nadwyżek;
•różnice zawinione i niezawinione.
9.Przykładowa dokumentacja.
10.Podsumowanie, konsultacje.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
12 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25