Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. Decyzje ZRID

Data szkolenia

07-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 31.10. wynosi 314,50 zł

Po 31.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych.

Celem szkolenia jest:
-Przedstawienie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
-Poznanie zasad postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
-Przedstawienie zasad zatwierdzenia podziału nieruchomości oraz projektu budowlanego.
-Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
-Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.
-Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:
-Jakie są Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii?
-Jak określić linie rozgraniczające teren?
-Jakie są warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa?
-Jakie są wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich?

Program:
1.Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
2.Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
3.Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych.
4.Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
5.Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
6.Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
7.Zatwierdzenie projektu budowlanego.
8.Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
9.Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
10.Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.
11.Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
12.Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.
13.Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
14.Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.
15.Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.
16.Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
17.Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
18.Czas obowiązywania specustawy drogowej.
19.Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Prowadzący:  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. Decyzje ZRID

Listopad 7 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych.

Celem szkolenia jest:
-Przedstawienie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
-Poznanie zasad postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
-Przedstawienie zasad zatwierdzenia podziału nieruchomości oraz projektu budowlanego.
-Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
-Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.
-Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:
-Jakie są Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii?
-Jak określić linie rozgraniczające teren?
-Jakie są warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa?
-Jakie są wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich?

Program:
1.Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
2.Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
3.Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych.
4.Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
5.Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
6.Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
7.Zatwierdzenie projektu budowlanego.
8.Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
9.Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
10.Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.
11.Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
12.Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.
13.Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
14.Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.
15.Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.
16.Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
17.Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
18.Czas obowiązywania specustawy drogowej.
19.Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Prowadzący:  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 7
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25