Jak prawidłowo realizować wytyczne RODO

Data szkolenia

05-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.08. wynosi 314,50 zł

Po 29.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel:
Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych.

Program:
1. Podstawowe pojęcia systemu bezpieczeństwa informacji:
a) pojęcie danych osobowych,
b) pojęcie przetwarzania danych,
c) zasada legalności przetwarzania danych osobowych,
d) zasada merytorycznej poprawności i adekwatności przetwarzanych danych osobowych,
e) zasada ograniczenia czasu przetwarzania danych,
f) inne zasady.
2. Administrator Danych Osobowych i jego obowiązki, w tym zapewnienie rozliczalności.
3. Odbiorca danych.
4. Podmiot przetwarzający – obowiązki przed i po 25 maja 2018 roku.
5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w podmiotach publicznych – przykłady.
6. Pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą – na przykładzie legalności przetwarzania danych dotyczących wizerunku dziecka, możliwość korzystania z telefonów prywatnych rodziców-opiekunów dzieci w celu kontaktu w sprawach dotyczących dziecka, oraz korzystanie z telefonów pracowników Placówki na potrzeby kontaktu w sprawach służbowych.
7. Zakres przetwarzania danych osobowych adekwatny do celu – dlaczego muszę kontrolować taką zależność?
8. Obowiązek informacyjny przed i po 25 maja 2018 roku.
9. Elementy systemu ochrony danych osobowych:
a) powierzenie przetwarzania danych osobowych przed i po 25 maja 2018 roku – z kim i dlaczego muszę zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia przetwarzania danych – przykłady umów powierzenia, wraz z omówieniem zakresu zapisów wymagającego uwzględnienia w umowie – jakie zapisy są wymagane obligatoryjnie a jakie zapisy należy zawrzeć aby w sposób prawidłowy realizować obowiązki Administratora Danych,
c) zabezpieczenie danych,
d) dokumentacja (polityka bezpieczeństwa oraz jej istota) – czy muszę ją prowadzić według RODO.
10. Audyt – inwentaryzacja zasobów danych osobowych i rozpoznanie stanu ich ochrony.
11. Sposoby zabezpieczania danych.
12. Obszary przetwarzania danych, a analiza zagrożeń.
13. Przetwarzanie danych osobowych poza zdefiniowanym obszarem przetwarzania.
14. Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w tym na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych.
15. Jak zabezpieczyć przesyłanie danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej.
16. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
17. Ocena ryzyka.
18. Zarządzanie incydentami.
19. Ważne zmiany w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
a) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
b) Prawo do przenoszenia danych,
c) Rejestrowanie czynności przetwarzania danych oraz rejestrowanie kategorii wszystkich czynności przetwarzania,
d) Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
e) Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
20. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przed i po 25 maja 2018 roku.
21. Dyskusja i podsumowanie szkolenia.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych, oraz innych jednostkach sektora publicznego, w tym w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia: zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Jak prawidłowo realizować wytyczne RODO

Wrzesień 5 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel:
Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych.

Program:
1. Podstawowe pojęcia systemu bezpieczeństwa informacji:
a) pojęcie danych osobowych,
b) pojęcie przetwarzania danych,
c) zasada legalności przetwarzania danych osobowych,
d) zasada merytorycznej poprawności i adekwatności przetwarzanych danych osobowych,
e) zasada ograniczenia czasu przetwarzania danych,
f) inne zasady.
2. Administrator Danych Osobowych i jego obowiązki, w tym zapewnienie rozliczalności.
3. Odbiorca danych.
4. Podmiot przetwarzający – obowiązki przed i po 25 maja 2018 roku.
5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w podmiotach publicznych – przykłady.
6. Pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą – na przykładzie legalności przetwarzania danych dotyczących wizerunku dziecka, możliwość korzystania z telefonów prywatnych rodziców-opiekunów dzieci w celu kontaktu w sprawach dotyczących dziecka, oraz korzystanie z telefonów pracowników Placówki na potrzeby kontaktu w sprawach służbowych.
7. Zakres przetwarzania danych osobowych adekwatny do celu – dlaczego muszę kontrolować taką zależność?
8. Obowiązek informacyjny przed i po 25 maja 2018 roku.
9. Elementy systemu ochrony danych osobowych:
a) powierzenie przetwarzania danych osobowych przed i po 25 maja 2018 roku – z kim i dlaczego muszę zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia przetwarzania danych – przykłady umów powierzenia, wraz z omówieniem zakresu zapisów wymagającego uwzględnienia w umowie – jakie zapisy są wymagane obligatoryjnie a jakie zapisy należy zawrzeć aby w sposób prawidłowy realizować obowiązki Administratora Danych,
c) zabezpieczenie danych,
d) dokumentacja (polityka bezpieczeństwa oraz jej istota) – czy muszę ją prowadzić według RODO.
10. Audyt – inwentaryzacja zasobów danych osobowych i rozpoznanie stanu ich ochrony.
11. Sposoby zabezpieczania danych.
12. Obszary przetwarzania danych, a analiza zagrożeń.
13. Przetwarzanie danych osobowych poza zdefiniowanym obszarem przetwarzania.
14. Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w tym na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych.
15. Jak zabezpieczyć przesyłanie danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej.
16. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
17. Ocena ryzyka.
18. Zarządzanie incydentami.
19. Ważne zmiany w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
a) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
b) Prawo do przenoszenia danych,
c) Rejestrowanie czynności przetwarzania danych oraz rejestrowanie kategorii wszystkich czynności przetwarzania,
d) Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
e) Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
20. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przed i po 25 maja 2018 roku.
21. Dyskusja i podsumowanie szkolenia.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych, oraz innych jednostkach sektora publicznego, w tym w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia: zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 5
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25