Jak przygotować się do korekty rocznej za 2019 rok wskaźnikiem struktury sprzedaży (wss) oraz prewspółczynnikiem (pp) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych – korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA

Data szkolenia

10-01-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 335,75 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Korzyści:
Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Nowe orzecznictwa dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP. Udział w szkoleniu ma przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT. Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Program:
I.Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2020 roku.
1.Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
2.Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
3.Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2020 roku. – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA/wyrokami TSUE lub rozporządzeniem.
II.Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1.Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
a)Przygotowanie danych do korekty.
b)Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
c)Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2.Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat.
a)Przygotowanie danych do korekty.
b)Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto – zasady dokonywania korekty.
c)Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik.
d)Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
e)Korekta od środków trwałych nabytych po 2016.
f)Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
g)Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
h)Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3.Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a)Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat.
b)Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c)Korekta od inwestycji własnych.
d)Korekta od inwestycji obcych.
e)Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
f)Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
g)Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.
4.Wprowadzenie odpowiednich zapisów księgowych przy korekcie.
III.PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy.

Prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Jak przygotować się do korekty rocznej za 2019 rok wskaźnikiem struktury sprzedaży (wss) oraz prewspółczynnikiem (pp) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych – korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA

Styczeń 10 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Korzyści:
Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Nowe orzecznictwa dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP. Udział w szkoleniu ma przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT. Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Program:
I.Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2020 roku.
1.Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
2.Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
3.Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2020 roku. – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA/wyrokami TSUE lub rozporządzeniem.
II.Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1.Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
a)Przygotowanie danych do korekty.
b)Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
c)Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2.Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat.
a)Przygotowanie danych do korekty.
b)Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto – zasady dokonywania korekty.
c)Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik.
d)Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
e)Korekta od środków trwałych nabytych po 2016.
f)Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
g)Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
h)Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3.Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a)Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat.
b)Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c)Korekta od inwestycji własnych.
d)Korekta od inwestycji obcych.
e)Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
f)Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
g)Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.
4.Wprowadzenie odpowiednich zapisów księgowych przy korekcie.
III.PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy.

Prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 10
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25