Kadry i płace w świetle najnowszych zmiany w prawie oświatowym

Data szkolenia

12-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.02. wynosi 314,50 zł

Po 5.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, a także inni pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1.Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty
-zaświadczenie o niekaralności – zmiany
-podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
-przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
-zmiany w zasadach ograniczania wymiaru zajęć
2.Zmiany w zakresie oceny pracy
-nowa częstotliwość oceny pracy
-likwidacja regulaminów oceny
-dodatek za wyróżniającą pracę
-przepisy przejściowe
3.Czas pracy
-ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
-ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach
-godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
-czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
-nauczyciele zawodu
4.Urlopy wypoczynkowe
-urlopy kadry kierowniczej w szkołach i placówkach feryjnych
-urlop nauczycieli łączących pracę w placówkach feryjnych i nieferyjnych
-urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia
5.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
-Obowiązki informacyjne
-Reprezentatywność związkowa
-Pozostałe zmiany
6.Zmiany w przepisach prawa pracy od 2019
-Uzgadnianie regulaminów
-Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
-Dokumentacja pracownicza: okres przechowywania akt osobowych; formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej; zasady likwidacji dokumentacji pracowniczej i przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi; okres przejściowy – obowiązki pracodawcy
Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kadry i płace w świetle najnowszych zmiany w prawie oświatowym

Luty 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, a także inni pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1.Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty
-zaświadczenie o niekaralności – zmiany
-podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
-przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
-zmiany w zasadach ograniczania wymiaru zajęć
2.Zmiany w zakresie oceny pracy
-nowa częstotliwość oceny pracy
-likwidacja regulaminów oceny
-dodatek za wyróżniającą pracę
-przepisy przejściowe
3.Czas pracy
-ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
-ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach
-godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
-czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
-nauczyciele zawodu
4.Urlopy wypoczynkowe
-urlopy kadry kierowniczej w szkołach i placówkach feryjnych
-urlop nauczycieli łączących pracę w placówkach feryjnych i nieferyjnych
-urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia
5.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
-Obowiązki informacyjne
-Reprezentatywność związkowa
-Pozostałe zmiany
6.Zmiany w przepisach prawa pracy od 2019
-Uzgadnianie regulaminów
-Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
-Dokumentacja pracownicza: okres przechowywania akt osobowych; formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej; zasady likwidacji dokumentacji pracowniczej i przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi; okres przejściowy – obowiązki pracodawcy
Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25