Kadry i płace w świetle najnowszych zmiany w prawie oświatowym

Data szkolenia

10-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.12. wynosi 314,50 zł

Po 3.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Dyrektorzy szkół, a także inni pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1.Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty
-zaświadczenie o niekaralności – zmiany
-podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
-zatrudnianie asystentów nauczyciela
-przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
-zmiany w zasadach ograniczania wymiaru zajęć
-nowy limit dopuszczalnego okresu niezdolności do pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.Wynagradzanie
-dodatek za wyróżniającą pracę
-likwidacja zasiłku na zagospodarowanie
3.Czas pracy
-ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
-ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach
-godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
-czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
4.Urlopy wypoczynkowe
-urlopy kadry kierowniczej w szkołach i placówkach feryjnych
-urlop nauczycieli łączących pracę w placówkach feryjnych i nieferyjnych
-urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia
-przesunięcie terminu urlopu w placówkach nieferyjnych
5.Uprawnienia rodzicielskie
-obniżenie wymiaru etatu w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego nauczyciela
-opieka na dziecko w wieku do lat 14 u nauczycieli
6.Urlop dla poratowania zdrowia
-przesłanki nabycia prawa do urlopu
-cel urlopu
-tryb udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
7.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
-Obowiązki informacyjne
-Reprezentatywność związkowa
-Pozostałe zmiany
8.Zmiany w przepisach prawa pracy od 2019
-Uzgadnianie regulaminów
-Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
-Dokumentacja pracownicza
•Okres przechowywania akt osobowych
•Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•Zasady likwidacji dokumentacji pracowniczej i przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
•Okres przejściowy – obowiązki pracodawcy

Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kadry i płace w świetle najnowszych zmiany w prawie oświatowym

10 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:.
Dyrektorzy szkół, a także inni pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1.Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty
-zaświadczenie o niekaralności – zmiany
-podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
-zatrudnianie asystentów nauczyciela
-przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
-zmiany w zasadach ograniczania wymiaru zajęć
-nowy limit dopuszczalnego okresu niezdolności do pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.Wynagradzanie
-dodatek za wyróżniającą pracę
-likwidacja zasiłku na zagospodarowanie
3.Czas pracy
-ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
-ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach
-godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
-czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
4.Urlopy wypoczynkowe
-urlopy kadry kierowniczej w szkołach i placówkach feryjnych
-urlop nauczycieli łączących pracę w placówkach feryjnych i nieferyjnych
-urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia
-przesunięcie terminu urlopu w placówkach nieferyjnych
5.Uprawnienia rodzicielskie
-obniżenie wymiaru etatu w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego nauczyciela
-opieka na dziecko w wieku do lat 14 u nauczycieli
6.Urlop dla poratowania zdrowia
-przesłanki nabycia prawa do urlopu
-cel urlopu
-tryb udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
7.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
-Obowiązki informacyjne
-Reprezentatywność związkowa
-Pozostałe zmiany
8.Zmiany w przepisach prawa pracy od 2019
-Uzgadnianie regulaminów
-Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
-Dokumentacja pracownicza
•Okres przechowywania akt osobowych
•Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•Zasady likwidacji dokumentacji pracowniczej i przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
•Okres przejściowy – obowiązki pracodawcy

Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
10 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25