Kadry w oświacie w świetle zmienionych przepisów

Data szkolenia

26-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.11. wynosi 314,50 zł

Po 19.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, a także pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty i staż na nauczyciela kontraktowego po zmianach od 1.09.2019 r.
-warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
-podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach
-kwestionariusze osobowe dla pracowników – problematyka ochrony danych osobowych
-limity zatrudnienia na czas określony nauczycieli
-zmiany w ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym
2. Wynagrodzenia nauczycieli
-Składniki wynagrodzenia nauczycieli
-Dodatek za wychowawstwo (wysokość, zasady)
-Świadczenie „na start”
-Podwyższanie wynagrodzenia – zasady
3. Czas pracy
-ustalenie pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
-godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
-Ograniczenia w stosowaniu kar porządkowych
5. Przepisy przejściowe wprowadzające zmiany
-Awans zawodowy stażystów, którzy rozpoczęli staż w 2018 r.
-Awans zawodowy pozostałych nauczycieli
-Podwyżki wynagrodzeń

Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach
i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 21 listopada 2019 r..

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kadry w oświacie w świetle zmienionych przepisów

Listopad 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, a także pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących szkoły zajmujący się sprawami dotyczącymi stosunków pracy nauczycieli.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

Program:
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
-zatrudnienie nauczyciela stażysty i staż na nauczyciela kontraktowego po zmianach od 1.09.2019 r.
-warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
-podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach
-kwestionariusze osobowe dla pracowników – problematyka ochrony danych osobowych
-limity zatrudnienia na czas określony nauczycieli
-zmiany w ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym
2. Wynagrodzenia nauczycieli
-Składniki wynagrodzenia nauczycieli
-Dodatek za wychowawstwo (wysokość, zasady)
-Świadczenie „na start”
-Podwyższanie wynagrodzenia – zasady
3. Czas pracy
-ustalenie pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
-godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
-Ograniczenia w stosowaniu kar porządkowych
5. Przepisy przejściowe wprowadzające zmiany
-Awans zawodowy stażystów, którzy rozpoczęli staż w 2018 r.
-Awans zawodowy pozostałych nauczycieli
-Podwyżki wynagrodzeń

Prowadzący: prawnik, specjalizujący się w szeroko pojętym prawie pracy i prawa oświatowego, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, autor wielu publikacji, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach
i placówkach oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 21 listopada 2019 r..

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25