Kalendarz zmian w przepisach obowiązujących w nowym roku szkolnym 2018/2019

Data szkolenia

25-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.09. wynosi 314,50 zł

Po 18.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników szkół, przedszkoli, Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Cel:
Szkolenie ma na celu usystematyzować Państwa wiedzę, która zawiera więcej praktycznych wskazówek niż te otrzymywane na ogólnych spotkaniach informacyjnych. Na szkoleniu przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu – co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób? W obecnym gąszczu nowelizowanych przepisów nie jest trudno o dezorientację. Skupimy się tylko na tych zmianach, które należy zastosować już teraz. Pokażemy moment rozpoczęcia działań, narzędzia i zakładany efekt.

Program:
1. Kształcenie uczniów z orzeczeniami – prawidłowe klasyfikowanie wydatków w budżecie- subwencja jak dotacja, choć dotacją nie jest.
a) środki wydatkowane na kształcenie specjalne rozliczane algorytmem zapisanym w ustawie – przykłady,
b) rozliczenie wydatków za 2018 r.
c) rodzaje wydatków, które należy wykluczyć z klasyfikacji,
d) rodzaje wydatków, które należy włączyć do klasyfikacji,
e) rozlicznie kwot dotacji przekazanej na dziecko z orzeczeniem w jednostce niesamorządowej,
f) rozliczanie wydatków w oddziale integracyjnym i specjalnym a rozliczanie wydatków w oddziale ogólnodostępnym- podstawowe różnice. Pokażemy błędy.
g) planowanie wydatków w budżecie na 2019- według jakich zasad? W jakich rozdziałach i jakie kwoty?
h) co ze środkami niewykorzystanymi na koniec roku?
2. Nadzór samorządów nad wydatkami w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie dotowanym od 01.01.2019 r. Zmiany uchwał w sprawie dotowania- wzór.
3. Zmiany w Karcie Nauczyciela na nowy rok szkolny 2018/2019.
4. Zmiany w Prawie oświatowym na nowy rok szkolny 2018/2019.
5. Zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na nowy rok szkolny 2018/2019.
6. Zmiany w aktach wykonawczych do ww. ustaw na nowy rok szkolny 2018/2019.
7. Kolejne 134 nowe artykuły zapisane w projekcie ustawy na 175 stronach- wskazanie na te najistotniejsze dla samorządów i ich jednostek -jakie czynności trzeba będzie podjąć i kiedy?
8. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca – wieloletnia praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kalendarz zmian w przepisach obowiązujących w nowym roku szkolnym 2018/2019

Wrzesień 25 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników szkół, przedszkoli, Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Cel:
Szkolenie ma na celu usystematyzować Państwa wiedzę, która zawiera więcej praktycznych wskazówek niż te otrzymywane na ogólnych spotkaniach informacyjnych. Na szkoleniu przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu – co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób? W obecnym gąszczu nowelizowanych przepisów nie jest trudno o dezorientację. Skupimy się tylko na tych zmianach, które należy zastosować już teraz. Pokażemy moment rozpoczęcia działań, narzędzia i zakładany efekt.

Program:
1. Kształcenie uczniów z orzeczeniami – prawidłowe klasyfikowanie wydatków w budżecie- subwencja jak dotacja, choć dotacją nie jest.
a) środki wydatkowane na kształcenie specjalne rozliczane algorytmem zapisanym w ustawie – przykłady,
b) rozliczenie wydatków za 2018 r.
c) rodzaje wydatków, które należy wykluczyć z klasyfikacji,
d) rodzaje wydatków, które należy włączyć do klasyfikacji,
e) rozlicznie kwot dotacji przekazanej na dziecko z orzeczeniem w jednostce niesamorządowej,
f) rozliczanie wydatków w oddziale integracyjnym i specjalnym a rozliczanie wydatków w oddziale ogólnodostępnym- podstawowe różnice. Pokażemy błędy.
g) planowanie wydatków w budżecie na 2019- według jakich zasad? W jakich rozdziałach i jakie kwoty?
h) co ze środkami niewykorzystanymi na koniec roku?
2. Nadzór samorządów nad wydatkami w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie dotowanym od 01.01.2019 r. Zmiany uchwał w sprawie dotowania- wzór.
3. Zmiany w Karcie Nauczyciela na nowy rok szkolny 2018/2019.
4. Zmiany w Prawie oświatowym na nowy rok szkolny 2018/2019.
5. Zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na nowy rok szkolny 2018/2019.
6. Zmiany w aktach wykonawczych do ww. ustaw na nowy rok szkolny 2018/2019.
7. Kolejne 134 nowe artykuły zapisane w projekcie ustawy na 175 stronach- wskazanie na te najistotniejsze dla samorządów i ich jednostek -jakie czynności trzeba będzie podjąć i kiedy?
8. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca – wieloletnia praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 25
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25