Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Data szkolenia

14-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 314,50 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
Korzyści szkolenia:
– podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
– uzupełnienie wiedzy nt. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania lub odmowy wydania oraz unieważniania Karty Dużej Rodziny,
– doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Program:

1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.
2. Osoby uprawnione do KDR:
– definicja rodziny wielodzietnej,
– definicja członka rodziny wielodzietnej,
– zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR
– rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019 r.
3. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.
4. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.
5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR – do jej wydania:
– upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
– ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej,
– utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
– spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty,
– wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.

6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.

8. Karta tradycyjna i karta elektroniczna.
– Formy karty.
– Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.
– Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.
– Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku. Korekta w zakresie wymaganych załączników.

9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
– Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
– Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.

10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
– Utrata uprawnień wynikających z karty.

11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.
13. Dyskusja.

Prowadzący:

BARBARA MATYSIK – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Styczeń 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
Korzyści szkolenia:
– podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
– uzupełnienie wiedzy nt. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania lub odmowy wydania oraz unieważniania Karty Dużej Rodziny,
– doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Program:

1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.
2. Osoby uprawnione do KDR:
– definicja rodziny wielodzietnej,
– definicja członka rodziny wielodzietnej,
– zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR
– rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019 r.
3. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.
4. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.
5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR – do jej wydania:
– upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
– ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej,
– utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
– spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty,
– wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.

6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.

8. Karta tradycyjna i karta elektroniczna.
– Formy karty.
– Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.
– Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.
– Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku. Korekta w zakresie wymaganych załączników.

9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
– Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
– Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.

10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
– Utrata uprawnień wynikających z karty.

11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.
13. Dyskusja.

Prowadzący:

BARBARA MATYSIK – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25