Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w kzp w związku z wejściem w 2018 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady europy w sprawie ochrony danych osobowych

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Data:
13 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP, omówienie aktualnych przepisów prawnych, poznanie nowych regulacji projektowanych w zakresie PZKP, uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP, przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP.

Program:
1.   Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych  (PKZP).

2.  Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa – podstawy działania.

3.    Statut jako podstawa działania PKZP:

 • jak prawidłowo opracować statut,
 • obligatoryjne elementy statutu,
 • statut PKZP a regulamin PKZP,
 • omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

4.   Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne.

5.   W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.

6.   Zasady funkcjonowania PKZP.

7.   Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.

8.   Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.

9.   Zasady udzielania pożyczek z PKZP.

10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.

11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.

12. Organy PKZP :

 • walne zebranie członków i jego kompetencje,
 • zarząd PKZP i jego kompetencje,
 • komisja rewizyjna i jej kompetencje.

13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:

 • deklaracja przystąpienia do PKZP,
 • wniosek o udzielenie pożyczki,
 • wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
 • oświadczenie poręczyciela,
 • wniosek o częściowy zwrot wkładów,
 • wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
 • wniosek o zapomogę,
 • wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
 • wniosek o uzupełnienie wkładów.

14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.

15. Sporządzenie pozwu do sądu.

16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony danych osobowych. Szczegółowe omówienie obowiązków jakie spoczywają na Kasach w związku z wejściem w życie RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

17. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:
Radca prawny, prowadzący indywidualną praktykę w formie Kancelarii, świadczy pomoc prawną dla organów jst, długoletni trener kształcący kadry jst i instytucji kultury. Autorka publikacji z prawa administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole