Kasy zapomogowo – pożyczkowe w praktyce

Data szkolenia

09-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.12. wynosi 314,50 zł

Po 2.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP, omówienie aktualnych przepisów prawnych, poznanie nowych regulacji projektowanych w zakresie PZKP, uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP, przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP.

Program:

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa – podstawy działania.
3. Statut jako podstawa działania PKZP:
a) jak prawidłowo opracować statut,
b) obligatoryjne elementy statutu,
c) statut PKZP a regulamin PKZP,
d) omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.
4. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne.
5. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.
6. Zasady funkcjonowania PKZP.
7. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
8. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
9. Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
12. Organy PKZP :
a) walne zebranie członków i jego kompetencje,
b) zarząd PKZP i jego kompetencje,
c) komisja rewizyjna i jej kompetencje.
13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:
a) deklaracja przystąpienia do PKZP,
b) wniosek o udzielenie pożyczki,
c) wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
d) oświadczenie poręczyciela,
e) wniosek o częściowy zwrot wkładów,
f) wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
g) wniosek o zapomogę,
h) wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
i) wniosek o uzupełnienie wkładów.
14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.
15. Sporządzenie pozwu do sądu.
16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony danych osobowych. Szczegółowe omówienie obowiązków jakie spoczywają na Kasach w związku z wejściem w życie RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
17. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:

Radca prawny, prowadzący indywidualną praktykę w formie Kancelarii, świadczy pomoc prawną dla organów jst, długoletni trener kształcący kadry jst i instytucji kultury. Autorka publikacji z prawa administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2019r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kasy zapomogowo – pożyczkowe w praktyce

9 grudnia 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP, omówienie aktualnych przepisów prawnych, poznanie nowych regulacji projektowanych w zakresie PZKP, uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP, przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP.

Program:

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa – podstawy działania.
3. Statut jako podstawa działania PKZP:
a) jak prawidłowo opracować statut,
b) obligatoryjne elementy statutu,
c) statut PKZP a regulamin PKZP,
d) omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.
4. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne.
5. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.
6. Zasady funkcjonowania PKZP.
7. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
8. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
9. Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
12. Organy PKZP :
a) walne zebranie członków i jego kompetencje,
b) zarząd PKZP i jego kompetencje,
c) komisja rewizyjna i jej kompetencje.
13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:
a) deklaracja przystąpienia do PKZP,
b) wniosek o udzielenie pożyczki,
c) wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
d) oświadczenie poręczyciela,
e) wniosek o częściowy zwrot wkładów,
f) wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
g) wniosek o zapomogę,
h) wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
i) wniosek o uzupełnienie wkładów.
14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.
15. Sporządzenie pozwu do sądu.
16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony danych osobowych. Szczegółowe omówienie obowiązków jakie spoczywają na Kasach w związku z wejściem w życie RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
17. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:

Radca prawny, prowadzący indywidualną praktykę w formie Kancelarii, świadczy pomoc prawną dla organów jst, długoletni trener kształcący kadry jst i instytucji kultury. Autorka publikacji z prawa administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2019r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
9 grudnia 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25