Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 roku wydatki inwestycyjne, wydatki remontowe oraz pozostałe bieżące – sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Data:
25 lipca 2018 09:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 lipca 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Korzyści:
W związku z wieloma zmianami jakie mają miejsce od 1 stycznia 2018 roku, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do uporządkowania swoich wydatków w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej oraz prezentacji zdarzeń w ewidencji księgowej.

Szczególnego znaczenia nabiera podział wydatków na wydatki inwestycyjne oraz bieżące ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnej relacji między nimi, co ma także wpływ na poprawne wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej.

W wielu przypadkach klasyfikacja budżetowa jest elementem analityki prowadzonej do kont księgowych oraz relacji pomiędzy paragrafami a kontami księgowymi, co wyjątkowo widać na przykładzie paragrafów 421, 427, 409, oraz 605.

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz bieżących wymaga od każdej jednostki odpowiedniego stosowania postanowień:

  • Paragrafu 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości …- 1 styczeń 2018.
  • Zasad amortyzacji jednorazowej w rozumieniu ustawy podatek dochodowy od osób prawnych – 1 styczeń 2018.
  • Zawartych w opisie działania paragrafu 605 i 606 – dotyczy pozostałych paragrafów inwestycyjnych w planistyce oraz wykonaniu planu finansowego jednostki.

Program:
1.   Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej do 10.000 złotych:

  • Paragraf 421 czy 605 – przykłady praktyczne.
  • Konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.

2.  Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej powyżej 10.000 złotych – max do 100.000 złotych:

  • Paragraf 421 czy 605 – przykłady praktyczne.
  • Konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.

3.   Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej powyżej 100.000 złotych:

  • Paragraf 605 i 606 – przykłady praktyczne.
  • Konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.

4.      Ulepszenie środka trwałego – paragraf 605.

5.      Zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 421 w tym konto 013.

6.      Wydatki remontowe z paragrafu 427 a inwestycje z paragrafu 605.

7.      Wydatki remontowe z paragrafu 421 a inwestycje z paragrafu 605.

8.      Wydatki na utrzymanie w działaniu środka trwałego – kiedy 430,427 a kiedy 605.

9.      Wydatki związanie z bieżącym utrzymaniem –pozostałe – konserwacja, przegląd, serwis itd.

10.  Klasyfikacja budżetowa a konta:

a.      Konta zespołu 4 – konto 400, 401 oraz 402 – przykłady powiązań wraz z pułapką kwoty 10.000 zł.

b.      Konta zespołu 0 – konto 011, 013, 020 oraz 080 – przykłady powiązań wraz z pułapką kwoty 10.000 zł.

11.  Wartości niematerialne i prawne a klasyfikacja budżetowa.

12.  Wartości niematerialne i prawne – element środka trwałego – przykłady w powiązaniu z klasyfikacją budżetową.

13.  Zarządzanie ryzykiem w obszarze wydatków inwestycyjnych oraz bieżących od 1 stycznia 2018 – element kontroli zarządczej.

14.  Pytania i dyskusja.

Prowadzący:
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 lipca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole