Klasyfikacja budżetowa dla zaawansowanych – dochody i wydatki. Praktyczne warsztaty dla pracowników merytorycznych oraz pionów finansowo-księgowych

Data szkolenia

14-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.05. wynosi 335,75 zł

Po 7.05. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Główni Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Cel szkolenia:
Szeroka analiza zagadnień dotyczących ujmowania w klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.
Podczas spotkania odpowiemy między innymi na następujące pytania:
-Jak zgodnie z prawem raz coś może być zakupem towaru, a innym razem zakupem usługi?
-Jak powiązać klasyfikację budżetową z kosztami rachunkowymi?
-Jak postrzegać zakup przez pryzmat klasyfikacji?
-Jak zarządzać rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej?

Program:

I. DOCHODY/NALEŻNOŚCI:
-Podział paragrafów dochodów budżetowych – przesłanki podziału.
-Dochód budżetowy oraz wpływ do budżetu.
-Dochody budżetowe oraz opłaty publiczne.
-Sprzedaż towarów i usług.
-Wpływy z lat ubiegłych.
-Zwroty z lat ubiegłych.
-Dotacje.
-Refundacje.
-Zwroty nienależnych świadczeń.
-Pozostałe dochody/wpływy.
II.WYDATKI/ZOBOWIĄZANIA:
-Wydatek bieżący, majątkowy (inwestycyjny).
-Zakup towarów.
-Zakup usług – podstawowe i specjalistyczne.
-Zakup praw.
-Zakup a wydatek – subtelna różnica w klasyfikacji budżetowej.
-Wydatki – podział z uwagi na charakter dobra.
-Wydatki – indywidualne zamówienia.
-Wydatki – inwestycje i remonty – jak można popełnić błąd w klasyfikowaniu danego zdarzenia.
-Wydatki – podział z uwagi na odbiorcę środków pieniężnych.
-Dotacje i ich podział.
-Wydatki na rzecz osób fizycznych.
-Uzasadnienie prawne dla danego paragrafu – umiejętność odnajdywania podstawy prawnej.
-Paragrafy wydatkowe:
•Wyłączające się – przykłady.
•Wspólne dla danego zdarzenia z uwagi na kryterium klasyfikowania – przykłady.
•Różnicowane z uwagi na kryterium odbiorcy i dostawcy danego dobra – przykłady.
– Pytania i dyskusja

Prowadzący: specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Klasyfikacja budżetowa dla zaawansowanych – dochody i wydatki. Praktyczne warsztaty dla pracowników merytorycznych oraz pionów finansowo-księgowych

Maj 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Główni Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Cel szkolenia:
Szeroka analiza zagadnień dotyczących ujmowania w klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.
Podczas spotkania odpowiemy między innymi na następujące pytania:
-Jak zgodnie z prawem raz coś może być zakupem towaru, a innym razem zakupem usługi?
-Jak powiązać klasyfikację budżetową z kosztami rachunkowymi?
-Jak postrzegać zakup przez pryzmat klasyfikacji?
-Jak zarządzać rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej?

Program:

I. DOCHODY/NALEŻNOŚCI:
-Podział paragrafów dochodów budżetowych – przesłanki podziału.
-Dochód budżetowy oraz wpływ do budżetu.
-Dochody budżetowe oraz opłaty publiczne.
-Sprzedaż towarów i usług.
-Wpływy z lat ubiegłych.
-Zwroty z lat ubiegłych.
-Dotacje.
-Refundacje.
-Zwroty nienależnych świadczeń.
-Pozostałe dochody/wpływy.
II.WYDATKI/ZOBOWIĄZANIA:
-Wydatek bieżący, majątkowy (inwestycyjny).
-Zakup towarów.
-Zakup usług – podstawowe i specjalistyczne.
-Zakup praw.
-Zakup a wydatek – subtelna różnica w klasyfikacji budżetowej.
-Wydatki – podział z uwagi na charakter dobra.
-Wydatki – indywidualne zamówienia.
-Wydatki – inwestycje i remonty – jak można popełnić błąd w klasyfikowaniu danego zdarzenia.
-Wydatki – podział z uwagi na odbiorcę środków pieniężnych.
-Dotacje i ich podział.
-Wydatki na rzecz osób fizycznych.
-Uzasadnienie prawne dla danego paragrafu – umiejętność odnajdywania podstawy prawnej.
-Paragrafy wydatkowe:
•Wyłączające się – przykłady.
•Wspólne dla danego zdarzenia z uwagi na kryterium klasyfikowania – przykłady.
•Różnicowane z uwagi na kryterium odbiorcy i dostawcy danego dobra – przykłady.
– Pytania i dyskusja

Prowadzący: specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25