Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Data szkolenia

06-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.03. wynosi 314,50 zł

Po 1.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Korzyści:
•Omówienie przepisów prawnych dotyczących postępowania administracyjnego.
•Odpowiedź na pytania dotyczące form działania i ogólnych zasad postępowania administracyjnego.
•Omówienie problematyki związanej z terminami załatwiania spraw.
•Odpowiedź na pytania dotyczące udostępniania akt.
•Omówienie zagadnień z zakresu wszczęcia, prowadzenia rozprawy oraz wznowienia postępowania administracyjnego.
•Wskazanie zasad uchylenia, zmian oraz stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Program szkolenia:
1.Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
-zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń;
-wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy;
-strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania;
-pełnomocnik strony;
-terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu;
-ponaglenia;
-doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
-protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym;
-udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy;
-dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego;
-zawieszenie postępowania;
-uzgodnienie decyzji z innymi organami;
-milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda;
-mediacja.
2.Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
3.Postępowanie uproszczone.
4.Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniuodwołania.
5.Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
6.Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Marzec 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Korzyści:
•Omówienie przepisów prawnych dotyczących postępowania administracyjnego.
•Odpowiedź na pytania dotyczące form działania i ogólnych zasad postępowania administracyjnego.
•Omówienie problematyki związanej z terminami załatwiania spraw.
•Odpowiedź na pytania dotyczące udostępniania akt.
•Omówienie zagadnień z zakresu wszczęcia, prowadzenia rozprawy oraz wznowienia postępowania administracyjnego.
•Wskazanie zasad uchylenia, zmian oraz stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Program szkolenia:
1.Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
-zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń;
-wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy;
-strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania;
-pełnomocnik strony;
-terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu;
-ponaglenia;
-doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
-protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym;
-udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy;
-dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego;
-zawieszenie postępowania;
-uzgodnienie decyzji z innymi organami;
-milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda;
-mediacja.
2.Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
3.Postępowanie uproszczone.
4.Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniuodwołania.
5.Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
6.Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Szczegóły

Data:
Marzec 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25