KPA dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Data szkolenia

11-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.09. wynosi 314,50 zł

Po 4.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające przytoczenie aktualnego orzecznictwa ww. sądów.

Program:
1.Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
– Zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
– Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
– Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania.
– Pełnomocnik strony.
– Terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu.
– Ponaglenia.
– Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
– Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
– Udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy.
– Dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego.
– Zawieszenie postępowania.
– Uzgodnienie decyzji z innymi organami.
– Milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda.
– Mediacja.
2.Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
3.Postępowanie uproszczone.
4.Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.
5.Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
6.Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

KPA dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Wrzesień 11 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające przytoczenie aktualnego orzecznictwa ww. sądów.

Program:
1.Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
– Zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
– Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
– Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania.
– Pełnomocnik strony.
– Terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu.
– Ponaglenia.
– Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
– Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
– Udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy.
– Dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego.
– Zawieszenie postępowania.
– Uzgodnienie decyzji z innymi organami.
– Milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda.
– Mediacja.
2.Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
3.Postępowanie uproszczone.
4.Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.
5.Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
6.Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 11
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25