Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydany zgodnie z art. 40 RODO dotyczący podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów przetwarzających

Data szkolenia

22-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.05. wynosi 314,50 zł

Po 15.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników sektora ochrony zdrowia.

Cel i korzyści:
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w podmiotach leczniczych.

Program:

1. Podstawy przetwarzania danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
2. Przetwarzanie danych w celach zdrowotnych (niewymagające zgody Pacjenta).
3. Przetwarzanie danych w celach innych niż zdrowotne (niewymagające zgody Pacjenta).
4. Przetwarzanie danych na podstawie zgody Pacjenta.
5. Administrator.
6. Dostęp do danych Pacjentów.
7. Udostępnianie danych osobowych Pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Zasady przekazywania informacji dotyczących Pacjenta w stanach nagłych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit c) RODO.
9. Zasady postępowania w wybranych sytuacjach związanych ze zwiększonym ryzykiem naruszenia praw Pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
10. Pojęcie przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych.
11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
12. Ocena skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO).
13. Powierzenie przetwarzania danych.
14. Szkolenia jako element zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
15. Zasady dotyczące realizacji praw pacjentów jako podmiotów danych.
16. Zasady weryfikacji tożsamości Pacjentów.
17. Obowiązek informacyjny względem Pacjentów w przypadku zbierania danych bezpośrednio od nich (art. 13 RODO).
18. Obowiązek informacyjny względem Pacjentów w przypadku zbierania danych niebezpośrednio od nich (art. 14 RODO).
19. Prawo Pacjenta do dostępu do danych (art. 15 RODO).
20. Prawo Pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO).
21. Prawo Pacjenta do usunięcia danych – „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).
22. Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
23. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych (art. 20 RODO) .
24. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
25. Profilowanie.
26. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

« All Szkolenia

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydany zgodnie z art. 40 RODO dotyczący podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów przetwarzających

Maj 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników sektora ochrony zdrowia.

Cel i korzyści:
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w podmiotach leczniczych.

Program:

1. Podstawy przetwarzania danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
2. Przetwarzanie danych w celach zdrowotnych (niewymagające zgody Pacjenta).
3. Przetwarzanie danych w celach innych niż zdrowotne (niewymagające zgody Pacjenta).
4. Przetwarzanie danych na podstawie zgody Pacjenta.
5. Administrator.
6. Dostęp do danych Pacjentów.
7. Udostępnianie danych osobowych Pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Zasady przekazywania informacji dotyczących Pacjenta w stanach nagłych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit c) RODO.
9. Zasady postępowania w wybranych sytuacjach związanych ze zwiększonym ryzykiem naruszenia praw Pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
10. Pojęcie przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych.
11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
12. Ocena skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO).
13. Powierzenie przetwarzania danych.
14. Szkolenia jako element zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
15. Zasady dotyczące realizacji praw pacjentów jako podmiotów danych.
16. Zasady weryfikacji tożsamości Pacjentów.
17. Obowiązek informacyjny względem Pacjentów w przypadku zbierania danych bezpośrednio od nich (art. 13 RODO).
18. Obowiązek informacyjny względem Pacjentów w przypadku zbierania danych niebezpośrednio od nich (art. 14 RODO).
19. Prawo Pacjenta do dostępu do danych (art. 15 RODO).
20. Prawo Pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO).
21. Prawo Pacjenta do usunięcia danych – „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).
22. Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
23. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych (art. 20 RODO) .
24. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
25. Profilowanie.
26. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Szczegóły

Data:
Maj 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25