Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego a ochrona danych osobowych w kontekście RODO

Data szkolenia

22-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.05. wynosi 314,50 zł

Po 15.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do szefów oraz pracowników organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej.

Cel i korzyści:

Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. Uzyskanie pewności
i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych
a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.

Program:

 1. Czym jest informacja publiczna – przykłady w orzecznictwie. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji i podmioty obowiązane do jej udostępnienia.
 2. Informacja prosta a przetworzona. Analiza różnic na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa.
 4. Procedura udostępniania informacji publicznej. Analiza możliwych scenariuszy w przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Stosowanie przepisów kpa. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.
 5. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, repozytorium, miejsc ogólnie dostępne).
 6. Opłata za dostęp do informacji publicznej na tle orzecznictwa. Jak w praktyce ustalać koszty udostępniania informacji publicznej. Czy opłata podlega egzekucji administracyjnej?
 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Decyzja administracyjna.
 8. Umorzenie postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Decyzja administracyjna. Zmiany w kpa – nowe elementy decyzji.
 9. Orzecznictwo sądowe w zakresie informacji publicznej.
 10. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
 11. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
 12. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO.
 13. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
 14. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

 • To event minęło.

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego a ochrona danych osobowych w kontekście RODO

Maj 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do szefów oraz pracowników organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej.

Cel i korzyści:

Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. Uzyskanie pewności
i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych
a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.

Program:

 1. Czym jest informacja publiczna – przykłady w orzecznictwie. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji i podmioty obowiązane do jej udostępnienia.
 2. Informacja prosta a przetworzona. Analiza różnic na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa.
 4. Procedura udostępniania informacji publicznej. Analiza możliwych scenariuszy w przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Stosowanie przepisów kpa. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.
 5. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, repozytorium, miejsc ogólnie dostępne).
 6. Opłata za dostęp do informacji publicznej na tle orzecznictwa. Jak w praktyce ustalać koszty udostępniania informacji publicznej. Czy opłata podlega egzekucji administracyjnej?
 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Decyzja administracyjna.
 8. Umorzenie postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Decyzja administracyjna. Zmiany w kpa – nowe elementy decyzji.
 9. Orzecznictwo sądowe w zakresie informacji publicznej.
 10. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
 11. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
 12. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO.
 13. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
 14. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25