Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Data szkolenia

27-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.02. wynosi 335,75 zł

Po 20.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są, przede wszystkim: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, w tym, m.in. przewodniczący KR, pracownicy obsługujący rady, prawnicy obsługujący j.s.t., a także wszyscy zainteresowani prawidłowym działaniem swojej jednostki
Korzyści:
Pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy komisji problemowych rady oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego.

Program:

1. Zasada jawności działania gminy.
2. Status prawny radnego – podstawowe prawa i obowiązki.
3. Przewodniczący rady-status prawny i jego rola.
4. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące jst.
5. Status prawno –organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu).
6. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy.
7. Organizacja pracy komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu).
8. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy, (powiatu).
9. Regulamin komisji rewizyjnej.
10. Plan pracy komisji rewizyjnej.
11. Zasady przeprowadzania kontroli; Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy(powiatu).
12. Zasady sporządzania protokołu kontroli.
13. Wnioski i zalecenia.
14. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jst.
15. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oraz zarządu powiatu.
16. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi), oraz zarządowi powiatu.
17. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
18. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Luty 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są, przede wszystkim: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, w tym, m.in. przewodniczący KR, pracownicy obsługujący rady, prawnicy obsługujący j.s.t., a także wszyscy zainteresowani prawidłowym działaniem swojej jednostki
Korzyści:
Pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy komisji problemowych rady oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego.

Program:

1. Zasada jawności działania gminy.
2. Status prawny radnego – podstawowe prawa i obowiązki.
3. Przewodniczący rady-status prawny i jego rola.
4. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące jst.
5. Status prawno –organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu).
6. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy.
7. Organizacja pracy komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu).
8. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy, (powiatu).
9. Regulamin komisji rewizyjnej.
10. Plan pracy komisji rewizyjnej.
11. Zasady przeprowadzania kontroli; Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy(powiatu).
12. Zasady sporządzania protokołu kontroli.
13. Wnioski i zalecenia.
14. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jst.
15. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oraz zarządu powiatu.
16. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi), oraz zarządowi powiatu.
17. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
18. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25