Kompetencje kluczowe w nadzorze pedagogicznym

Data szkolenia

04-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.11. wynosi 314,50 zł

Po 27.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy głównie dyrektorów, wicedyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz wszystkich pracowników placówek oświatowych zainteresowanych tematem szkolenia.

Cel:
Celem szkolenia jest uświadomienie znaczenia doskonalenia procesu kształcenia dla kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych.
Uczestnik szkolenia m.in.:
•zrozumie rolę kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,
•pozna metody i formy uczenia się służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów,
•uzasadni potrzebę holistycznego rozwoju kompetencji kluczowych,
•nabędzie umiejętność prowadzenia obserwacji lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych,
•będzie potrafił opisywać wskaźniki dotyczące oceny pracy nauczyciela kształtującego kompetencje kluczowe,
•zaplanuje prowadzenie obserwacji lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych.

Program:
1.Czym są kompetencje kluczowe?
•kompetencje a umiejętności,
•podział kompetencji i możliwości ich doskonalenia,
•znaczenie kompetencji kluczowych w aspekcie edukacyjnym, społecznym i ekonomicznym.
2.Sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów
•podział kompetencji i możliwości ich doskonalenia,
•metody i techniki uczenia się służące rozwijaniu kompetencji kluczowych na zajęciach dydaktycznych i poza nimi,
•warunki służące doskonaleniu kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia.
3.Wpływ doskonalenia kompetencji kluczowych na osiąganie celów edukacyjnych szkoły:
•sposoby monitorowania i oceny rozwoju kompetencji kluczowych w danej szkole,
•określenie własnego potencjału zawodowego oraz planowanie dalszego rozwoju w roli osoby wspomagającej doskonalenie kompetencji kluczowych.
4.Działania dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego w obszarze kompetencji kluczowych:
•obserwacje formalne i nieformalne,
•arkusze obserwacyjne lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych.

Prowadzący: trener, edukator, ukończyła studia podyplomowe z neurodydaktyki oraz organizacji i zarządzania oświatą, szkolenia organizowane przez ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” (PO WER 2014-2020) oraz „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” (PO WER 2014-2020), „Kształcenie postaw kreatywności i innowacyjności”. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych m.in. z zakresu kompetencji kluczowych (Szkolenia z doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty, Dyrektor jako przywódca edukacyjny).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kompetencje kluczowe w nadzorze pedagogicznym

4 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy głównie dyrektorów, wicedyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz wszystkich pracowników placówek oświatowych zainteresowanych tematem szkolenia.

Cel:
Celem szkolenia jest uświadomienie znaczenia doskonalenia procesu kształcenia dla kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych.
Uczestnik szkolenia m.in.:
•zrozumie rolę kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,
•pozna metody i formy uczenia się służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów,
•uzasadni potrzebę holistycznego rozwoju kompetencji kluczowych,
•nabędzie umiejętność prowadzenia obserwacji lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych,
•będzie potrafił opisywać wskaźniki dotyczące oceny pracy nauczyciela kształtującego kompetencje kluczowe,
•zaplanuje prowadzenie obserwacji lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych.

Program:
1.Czym są kompetencje kluczowe?
•kompetencje a umiejętności,
•podział kompetencji i możliwości ich doskonalenia,
•znaczenie kompetencji kluczowych w aspekcie edukacyjnym, społecznym i ekonomicznym.
2.Sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów
•podział kompetencji i możliwości ich doskonalenia,
•metody i techniki uczenia się służące rozwijaniu kompetencji kluczowych na zajęciach dydaktycznych i poza nimi,
•warunki służące doskonaleniu kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia.
3.Wpływ doskonalenia kompetencji kluczowych na osiąganie celów edukacyjnych szkoły:
•sposoby monitorowania i oceny rozwoju kompetencji kluczowych w danej szkole,
•określenie własnego potencjału zawodowego oraz planowanie dalszego rozwoju w roli osoby wspomagającej doskonalenie kompetencji kluczowych.
4.Działania dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego w obszarze kompetencji kluczowych:
•obserwacje formalne i nieformalne,
•arkusze obserwacyjne lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych.

Prowadzący: trener, edukator, ukończyła studia podyplomowe z neurodydaktyki oraz organizacji i zarządzania oświatą, szkolenia organizowane przez ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” (PO WER 2014-2020) oraz „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” (PO WER 2014-2020), „Kształcenie postaw kreatywności i innowacyjności”. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych m.in. z zakresu kompetencji kluczowych (Szkolenia z doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty, Dyrektor jako przywódca edukacyjny).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25