Komunikacja wewnętrzna w urzędzie – techniki i narzędzia

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. informacji i promocji, rzeczników prasowych, kadrę zarządzającą, kadrę menedżerską średniego szczebla zarządzania.

Data:
20 września 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 września 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. informacji i promocji, rzeczników prasowych, kadrę zarządzającą, kadrę menedżerską średniego szczebla zarządzania.

Cel:

Celem szkolenia jest doskonalenie komunikacji wewnętrznej poprzez efektywne formy współpracy
z klientem wewnętrznym.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają:

  • zastosowanie nowoczesnych środowisk komunikacji, np. Yammer dostępny w środowisku Microsoft, aby przez wykorzystanie modelu mediów społecznościowych wpływać na kształtowanie współodpowiedzialności za osiągane rezultaty,
  • zasady komunikacji w zespole mieszanym, aby wykorzystać potencjał pracowników z różnych grup wiekowych,
  • nowe funkcje popularnych komunikatorów, np. Facebook czy rozwiązań w chmurze, aby usprawnić przepływ informacji w zespołach.

Program:
Moduł 1.

Budowanie relacji ze współpracownikami poprzez komunikację.

1. Kultura organizacyjna urzędu a komunikacja.

2. Cele komunikacji wewnętrznej.

3. Zakres komunikacji wewnętrznej.

4. Funkcje komunikacji wewnętrznej.

5. Przegląd dobrych praktyk.

Moduł 2.

Zadania pracowników w budowaniu przyjaznej komunikacji w urzędzie.

1. Poziomy i rola komunikacji wewnętrznej.

2. Bariery komunikacji z klientem wewnętrznym.

3. System komunikacji wewnętrznej.

4. Piramida komunikacji wewnętrznej.

5. Środki komunikacji wewnętrznej.

6. Warunki efektywności komunikacji.

Prowadząca:
Trenerka i konsultantka; doradza instytucjom publicznym, jak budować relacje z mediami oraz społecznością lokalną. Prowadzi autorskie szkolenia na temat zarządzania wizerunkiem, public relations, konsultacji społecznych oraz redagowania materiałów prasowych, jak również informacyjno-promocyjnych dla administracji publicznej. Redaktor merytoryczny serwisu Publiczni.pl, redaktor prowadzący miesięcznik „Kadry w Urzędzie” oraz rocznik „Katalog Wykonawcy”. Wieloletnia redaktorka w „Gazecie Samorządu i Administracji”. W latach 2006 – 2008 pracowała, jako naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zarządzała zespołem specjalistów odpowiedzialnych za promocję prac rządu, w tym obsługę medialną posiedzeń rządu oraz redagowanie strony www.premier.gov.pl. Współpracowała z rzecznikiem rządu oraz rzecznikami ministerstw i urzędów wojewódzkich. Politolog i redaktor z dyplomem menedżera medialnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 17 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole