Konstytucja biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach.

Data szkolenia

04-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.11. wynosi 314,50 zł

Po 30.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

Korzyści:
Poznanie zadań gmin w ramach CEIDG po wejściu w życie nowych przepisów.

Program:
Przepisy prawne i procedury związane z CEIDG.
1.Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), ustawy
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649).
2.Zmiany w CEIDG w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego).
3.Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami, możliwość rejestracji jako podatnik VAT za pośrednictwem CEIDG.
4.Formularz CEIDG-1.
5.Działalność nierejestrowa.
6.Ulga na start.
7.Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne
o przedsiębiorcy.
8.Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG.
9.Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
10.Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
11.Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
12.Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
13.Zmiana wpisu wykreślonego.
14.Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
15.Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
16.Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
17.Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
18.Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
19.Sprostowanie wpisu w CEIDG.
20.Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
21.Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
22.Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
23.Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
24.Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

Prowadzący: główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od kilku lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, doświadczony trener i wykładowca.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Konstytucja biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach.

4 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

Korzyści:
Poznanie zadań gmin w ramach CEIDG po wejściu w życie nowych przepisów.

Program:
Przepisy prawne i procedury związane z CEIDG.
1.Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), ustawy
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649).
2.Zmiany w CEIDG w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego).
3.Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami, możliwość rejestracji jako podatnik VAT za pośrednictwem CEIDG.
4.Formularz CEIDG-1.
5.Działalność nierejestrowa.
6.Ulga na start.
7.Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne
o przedsiębiorcy.
8.Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG.
9.Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
10.Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
11.Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
12.Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
13.Zmiana wpisu wykreślonego.
14.Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
15.Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
16.Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
17.Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
18.Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
19.Sprostowanie wpisu w CEIDG.
20.Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
21.Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
22.Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
23.Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
24.Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

Prowadzący: główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od kilku lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, doświadczony trener i wykładowca.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25