Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych dla podmiotów niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Data szkolenia

02-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.11. wynosi 314,50 zł

Po 25.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy szkół, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy, główni księgowi jednostek dotowanych

Cele szkolenia:
Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z udzielaniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Program:
1.Podstawa prawna – zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku oraz w roku 2020 z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2.Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
3.Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
4.Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5.Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
6.Przygotowanie pracowników do kontroli – procedura, kompetencje, upoważnienia.
7.Kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym.
8.Kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.
9.Oświadczenia, protokół oględzin- wzór.
10.Wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów.
11.Zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.
12.Decyzja administracyjna – podstawowe jej elementy, wzór.
13.Postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
14.Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
15.Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
16.Dyskusja.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych dla podmiotów niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Grudzień 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy szkół, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy, główni księgowi jednostek dotowanych

Cele szkolenia:
Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z udzielaniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Program:
1.Podstawa prawna – zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku oraz w roku 2020 z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2.Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
3.Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
4.Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5.Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
6.Przygotowanie pracowników do kontroli – procedura, kompetencje, upoważnienia.
7.Kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym.
8.Kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.
9.Oświadczenia, protokół oględzin- wzór.
10.Wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów.
11.Zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.
12.Decyzja administracyjna – podstawowe jej elementy, wzór.
13.Postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
14.Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
15.Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
16.Dyskusja.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25