Kontrola gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – praktyczne warsztaty dla podmiotów tworzących

Data szkolenia

12-11-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.11. wynosi 314,50 zł

Po 5.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań kontrolnych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi standardami prowadzenia kontroli w sektorze publicznym, w tym standardami stosowanymi przez RIO i NIK oraz standardami międzynarodowymi. Dowiedzą się także, jak kontrolować dokumentację księgową i sprawozdania finansowe, zamówienia publiczne i rozliczanie dotacji, wypełnianie obowiązków podatkowych, jak również przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach w grupach.

Program:
1.Procedury formalne związane z wszczęciem i prowadzeniem kontroli spzoz przed podmiot tworzący
2.Standardy kontroli sektora publicznego – wytyczne organów krajowych oraz ISSAI (Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli)
3.Kontrola ewidencji i wewnętrznej dokumentacji księgowej:
•dowody księgowe
•zasady rachunkowości
•polityka rachunkowości i instrukcje księgowo-finansowe
•regulamin organizacyjny
•cenniki
•rachunek kosztów
4.Kontrola sprawozdawczości finansowej podmiotu leczniczego
•zasady ewidencji księgowej a sprawozdawczość
•porównywalność sprawozdań
•terminowość, korekty
5.Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych:
•dotacje celowe
•zamówienia publiczne
•konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
6.Elementy kontroli podatkowej
•obowiązkowe obciążenia podatkowe spzoz
•terminowość
•poprawność i rzetelność składanych deklaracji
•dokumentacja podatkowa
7.Dyscyplina finansów publicznych:
•dochodzenie należności
•przestrzeganie planu finansowego
•właściwe wykorzystanie dotacji
•terminowość regulowania zobowiązań publicznoprawnych
•inwentaryzacja
•kontrola zarządcza
8.CASE STUDY – wybrane kontrole spzoz: analiza sposobu prowadzenia kontroli, sprawdzanych dokumentów, stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych (podmioty tworzące, RIO, NIK).

Prowadzący – doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – praktyczne warsztaty dla podmiotów tworzących

Listopad 12 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań kontrolnych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi standardami prowadzenia kontroli w sektorze publicznym, w tym standardami stosowanymi przez RIO i NIK oraz standardami międzynarodowymi. Dowiedzą się także, jak kontrolować dokumentację księgową i sprawozdania finansowe, zamówienia publiczne i rozliczanie dotacji, wypełnianie obowiązków podatkowych, jak również przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach w grupach.

Program:
1.Procedury formalne związane z wszczęciem i prowadzeniem kontroli spzoz przed podmiot tworzący
2.Standardy kontroli sektora publicznego – wytyczne organów krajowych oraz ISSAI (Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli)
3.Kontrola ewidencji i wewnętrznej dokumentacji księgowej:
•dowody księgowe
•zasady rachunkowości
•polityka rachunkowości i instrukcje księgowo-finansowe
•regulamin organizacyjny
•cenniki
•rachunek kosztów
4.Kontrola sprawozdawczości finansowej podmiotu leczniczego
•zasady ewidencji księgowej a sprawozdawczość
•porównywalność sprawozdań
•terminowość, korekty
5.Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych:
•dotacje celowe
•zamówienia publiczne
•konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
6.Elementy kontroli podatkowej
•obowiązkowe obciążenia podatkowe spzoz
•terminowość
•poprawność i rzetelność składanych deklaracji
•dokumentacja podatkowa
7.Dyscyplina finansów publicznych:
•dochodzenie należności
•przestrzeganie planu finansowego
•właściwe wykorzystanie dotacji
•terminowość regulowania zobowiązań publicznoprawnych
•inwentaryzacja
•kontrola zarządcza
8.CASE STUDY – wybrane kontrole spzoz: analiza sposobu prowadzenia kontroli, sprawdzanych dokumentów, stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych (podmioty tworzące, RIO, NIK).

Prowadzący – doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 12
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25