Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Data szkolenia

28-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.01. wynosi 335,75 zł

Po 27.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pozwalających na ocenę zasadności przesłanek do wszczęcia i prowadzenia egzekucji obowiązków edukacyjnych. Omówienie trybu postępowania organów kontrolujących przy niespełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego oraz obowiązku nauki; konsekwencje zmian przepisów KPA dla postępowania egzekucyjnego.

Program:
1.Obowiązek edukacyjny – źródła, charakterystyka.
2.Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.Obowiązek szkolny.
4.Obowiązek nauki.
5.Obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola i do szkoły – zakres i kontrola.
6.Niespełnienie obowiązków: przedszkolnego, szkolnego, nauki – kryteria, tryb postępowania organów kontrolujących – zmiany od 1 września 2017.
7.Podmioty odpowiedzialne – rodzice, wpływ orzeczeń sądowych dotyczących wykonywana władzy rodzicielskiej.
8.Omówienie trudnych przypadków i najczęstsze problemy.
9.Egzekucja obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki:
a.Egzekucja administracyjna – krótka charakterystyka postępowania egzekucyjnego.
b.Podmioty będące wierzycielami obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki.
c.Czynności przedegzekucyjne wierzyciela.
d.Wystawienie tytułu wykonawczego.
e.Wniosek o wszczęcie egzekucji.
f.Środki egzekucyjne stosowane w egzekucji obowiązków niepieniężnych.
10.Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. a konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego.
11.Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:
a.Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym – kiedy dyrektor wystawia tytuł wykonawczy.
b.Skarga na bezczynność organu egzekucyjnego.
c.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący: Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z ponad 10-letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Styczeń 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pozwalających na ocenę zasadności przesłanek do wszczęcia i prowadzenia egzekucji obowiązków edukacyjnych. Omówienie trybu postępowania organów kontrolujących przy niespełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego oraz obowiązku nauki; konsekwencje zmian przepisów KPA dla postępowania egzekucyjnego.

Program:
1.Obowiązek edukacyjny – źródła, charakterystyka.
2.Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.Obowiązek szkolny.
4.Obowiązek nauki.
5.Obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola i do szkoły – zakres i kontrola.
6.Niespełnienie obowiązków: przedszkolnego, szkolnego, nauki – kryteria, tryb postępowania organów kontrolujących – zmiany od 1 września 2017.
7.Podmioty odpowiedzialne – rodzice, wpływ orzeczeń sądowych dotyczących wykonywana władzy rodzicielskiej.
8.Omówienie trudnych przypadków i najczęstsze problemy.
9.Egzekucja obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki:
a.Egzekucja administracyjna – krótka charakterystyka postępowania egzekucyjnego.
b.Podmioty będące wierzycielami obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki.
c.Czynności przedegzekucyjne wierzyciela.
d.Wystawienie tytułu wykonawczego.
e.Wniosek o wszczęcie egzekucji.
f.Środki egzekucyjne stosowane w egzekucji obowiązków niepieniężnych.
10.Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. a konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego.
11.Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:
a.Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym – kiedy dyrektor wystawia tytuł wykonawczy.
b.Skarga na bezczynność organu egzekucyjnego.
c.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący: Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z ponad 10-letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25