Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrola dotacji udzielonych w trybie ustawy

Data szkolenia

08-02-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.02. wynosi 314,50 zł

Po 1.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Celem szkolenia jest:
– Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Omówienie nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

– Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Program:
1.Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych. Konkursy ofert ogłoszone przed 1 marca 2019 roku.
2.Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty
3.Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
• Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
• Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
• Zasady konstruowania budżetu zadania,
4.Umowa realizacji zadania publicznego:
• Co oznacza ramowy charakter umowy,
• Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
• Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
• Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
• Obowiązki informacyjne,
• Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis,
• Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
• Zasady i tryb zwrotu dotacji,
• Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a)
• Załączniki do umowy.
5.Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
• Opis osiągniętych rezultatów,
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
• Rozliczenie budżetu.
6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
8. Kontrola realizacji zadania publicznego :
• Czy każde zadanie musi być skontrolowane,
• Kto przeprowadza kontrolę,
• Czy należy tworzyć wewnętrzne dokumenty określające zasady kontroli,
• Co i na jakich zasadach jest kontrolowane – kontrola merytoryczna i finansowa,
• Dokumentowanie kontroli- protokół i zalecenia,
• Stwierdzenie nieprawidłowości- dalsze postępowanie, decyzje i zwrot dotacji.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrola dotacji udzielonych w trybie ustawy

Luty 8 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Celem szkolenia jest:
– Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Omówienie nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

– Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Program:
1.Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych. Konkursy ofert ogłoszone przed 1 marca 2019 roku.
2.Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty
3.Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
• Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
• Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
• Zasady konstruowania budżetu zadania,
4.Umowa realizacji zadania publicznego:
• Co oznacza ramowy charakter umowy,
• Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
• Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
• Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
• Obowiązki informacyjne,
• Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis,
• Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
• Zasady i tryb zwrotu dotacji,
• Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a)
• Załączniki do umowy.
5.Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
• Opis osiągniętych rezultatów,
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
• Rozliczenie budżetu.
6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
8. Kontrola realizacji zadania publicznego :
• Czy każde zadanie musi być skontrolowane,
• Kto przeprowadza kontrolę,
• Czy należy tworzyć wewnętrzne dokumenty określające zasady kontroli,
• Co i na jakich zasadach jest kontrolowane – kontrola merytoryczna i finansowa,
• Dokumentowanie kontroli- protokół i zalecenia,
• Stwierdzenie nieprawidłowości- dalsze postępowanie, decyzje i zwrot dotacji.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 8
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25