Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

02-04-2020

Godzina

11:00 - 15:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

229

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Formularz

O szkoleniu

ADRESACI: pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, sekretarze.

CELE:

Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postepowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

•Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę?
•Kto może przeprowadzać kontrole?
•Jak przeprowadzić kontrolę
w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
•Jakie dokumenty można
kontrolować?
•Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
•Kiedy należy zwrócić dotację udzieloną przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
•Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
•Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:

I. Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.

II.Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.Czy każde zadanie należy skontrolować?
2.Formy kontroli – kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
3.Terminy przeprowadzenia kontroli.
Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
4.Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5.Dokumenty dotyczące kontroli.
6.Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
7.Kontrola finansowa:
-Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
-Opis faktur.
-Dokumentowanie wydatków.
8.Protokół i zalecenie pokontrolne.
9.Kontrola a rozliczenie zadania.
III.Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
2.Postępowanie o zwrot dotacji.
3.Przykłady decyzji.
4.Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
IV.Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz nowych przepisów wykonawczych.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Kwiecień 2 @ 11:00 - 15:00

ADRESACI: pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, sekretarze.

CELE:

Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postepowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

•Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę?
•Kto może przeprowadzać kontrole?
•Jak przeprowadzić kontrolę
w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
•Jakie dokumenty można
kontrolować?
•Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
•Kiedy należy zwrócić dotację udzieloną przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
•Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
•Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:

I. Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.

II.Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.Czy każde zadanie należy skontrolować?
2.Formy kontroli – kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
3.Terminy przeprowadzenia kontroli.
Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
4.Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5.Dokumenty dotyczące kontroli.
6.Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
7.Kontrola finansowa:
-Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
-Opis faktur.
-Dokumentowanie wydatków.
8.Protokół i zalecenie pokontrolne.
9.Kontrola a rozliczenie zadania.
III.Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
2.Postępowanie o zwrot dotacji.
3.Przykłady decyzji.
4.Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
IV.Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz nowych przepisów wykonawczych.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Data:
Kwiecień 2
Czas:
11:00 - 15:00
Wydarzenie Category: