Kontrola projektów, nadużycia finansowe i nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020 aspekty praktyczne

Data szkolenia

24-09-2018

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.09. wynosi 314,50 zł

Po 17.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką kontroli projektów.

Cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych zasad kontroli projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zasad współpracy pomiędzy różnymi instytucjami kontrolującymi. Podczas szkolenia omówiona zostanie tematyka uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych
w projektach. Szkolenie prowadzone jest przez kontrolera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
w prowadzeniu kontroli w JST. Szkolenie jest w formie wykładu z dużą ilością autentycznych przykładów, dzięki czemu jest dynamiczne i stwarza unikalną okazję poznania praktyki kontrolerskiej.

Program:
1. Podstawy prawne i rodzaje kontroli.
2. Zasady przeprowadzania kontroli, dokumentowania ustaleń i informowania o wynikach kontroli.
3. Nadużycia finansowe: definicja, zapobieganie i sposoby postępowania.
4. Omówienie najczęstszych błędów identyfikowanych na etapie kontroli i ich klasyfikacja.
5. Najczęściej występujące nadużycia finansowe w wykorzystaniu funduszy unijnych:
• zmowy przetargowe
• konflikt interesów
• korupcja
• fałszerstwo dokumentów
6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych:
• Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
• Udzielania zamówień publicznych
• Partnerstwa w projektach
• Osiągnięcia rezultatów w projekcie
7. Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę.
8. Skutki występowania nieprawidłowości.
9. Procedura usuwania nieprawidłowości.
10. Zasady odzyskiwania środków.
11. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12. Wykluczenie z możliwości ubiegania się o środki europejskie.

Prowadząca – ekspert w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne. Zajmuje się oceną i kontrolą projektów. Kierownik zespołów kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach unijnych, z czego ponad 100 w nowej perspektywie 2014-2020. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych, w tym na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz wielu instytucji zarządzających i wdrażających programy unijne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola projektów, nadużycia finansowe i nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020 aspekty praktyczne

Wrzesień 24 @ 10:00 - 14:00

Adresaci:
Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką kontroli projektów.

Cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych zasad kontroli projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zasad współpracy pomiędzy różnymi instytucjami kontrolującymi. Podczas szkolenia omówiona zostanie tematyka uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych
w projektach. Szkolenie prowadzone jest przez kontrolera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
w prowadzeniu kontroli w JST. Szkolenie jest w formie wykładu z dużą ilością autentycznych przykładów, dzięki czemu jest dynamiczne i stwarza unikalną okazję poznania praktyki kontrolerskiej.

Program:
1. Podstawy prawne i rodzaje kontroli.
2. Zasady przeprowadzania kontroli, dokumentowania ustaleń i informowania o wynikach kontroli.
3. Nadużycia finansowe: definicja, zapobieganie i sposoby postępowania.
4. Omówienie najczęstszych błędów identyfikowanych na etapie kontroli i ich klasyfikacja.
5. Najczęściej występujące nadużycia finansowe w wykorzystaniu funduszy unijnych:
• zmowy przetargowe
• konflikt interesów
• korupcja
• fałszerstwo dokumentów
6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych:
• Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
• Udzielania zamówień publicznych
• Partnerstwa w projektach
• Osiągnięcia rezultatów w projekcie
7. Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę.
8. Skutki występowania nieprawidłowości.
9. Procedura usuwania nieprawidłowości.
10. Zasady odzyskiwania środków.
11. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12. Wykluczenie z możliwości ubiegania się o środki europejskie.

Prowadząca – ekspert w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne. Zajmuje się oceną i kontrolą projektów. Kierownik zespołów kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach unijnych, z czego ponad 100 w nowej perspektywie 2014-2020. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych, w tym na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz wielu instytucji zarządzających i wdrażających programy unijne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 24
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25