Kontrola projektów, nadużycia finansowe i nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020. Aspekty praktyczne

« powrót do wydarzeń

Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką kontroli projektów.

Data:
24 września 2018 10:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy  unijnych  itp. oraz wszyscy zainteresowani  tematyką kontroli projektów.

Cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych zasad kontroli projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zasad współpracy pomiędzy różnymi instytucjami kontrolującymi. Podczas szkolenia omówiona zostanie tematyka uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach. Szkolenie prowadzone jest przez kontrolera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu kontroli w JST. Szkolenie jest w formie wykładu  z dużą  ilością  autentycznych przykładów, dzięki czemu jest dynamiczne i stwarza unikalną okazję poznania praktyki kontrolerskiej.

Program:
1.      Podstawy prawne i rodzaje kontroli.

2.      Zasady przeprowadzania kontroli, dokumentowania ustaleń i informowania o wynikach kontroli.

3.      Nadużycia finansowe: definicja, zapobieganie i sposoby postępowania.

4.      Omówienie najczęstszych błędów identyfikowanych na etapie kontroli i ich klasyfikacja.

5.      Najczęściej występujące nadużycia finansowe w wykorzystaniu funduszy unijnych:

  • zmowy przetargowe
  • konflikt interesów
  • korupcja
  • fałszerstwo dokumentów

6.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych:

  • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
  • Udzielania zamówień publicznych
  • Partnerstwa w projektach
  • Osiągnięcia rezultatów w projekcie

7.    Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę.

8.    Skutki występowania nieprawidłowości.

9.    Procedura usuwania nieprawidłowości.

10.  Zasady odzyskiwania środków.

11.   Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12.  Wykluczenie z możliwości ubiegania się o środki europejskie.

Prowadzący:
Ekspert  w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty  unijne. Zajmuje się oceną  i kontrolą  projektów. Kierownik zespołów  kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania  pomocy publicznej w projektach unijnych, z czego ponad 100 w nowej perspektywie  2014-2020. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń  z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych, w tym na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz wielu instytucji zarządzających i wdrażających programy unijne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole