Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki, dobre praktyki. Nowa ustawa o ceidg i pip

« powrót do wydarzeń

Adresaci: Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces

Data:
29 czerwca 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces

Cel:

 • uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
 • poznasz najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,
 • poznasz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań (dobre praktyki),
 • zdobędziesz umiejętności przydatne w trakcie postępowania kontrolnego wojewody,
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia i nawiążesz kontakty z  osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami.

Korzyści:

 • unikniesz błędów popełnianych przez innych pracowników, zajmujących się CEIDG,
 • zwiększysz szanse na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody,
 • zyskasz zaufanie do własnych umiejętności i pewność siebie w realizacji zadań oraz w trakcie ewentualnej kontroli,
 • podniesiesz jakość wykonywanych obowiązków, co przyniesie korzyści dla urzędu i obsługiwanych przez Ciebie klientów,
 • ułatwisz sobie pracę.

Program:

I. Przegląd zagadnień sprawdzanych i ocenianych przez kontrolerów, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o CEIDG i PIP.

1.  Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.

2.  Przyjmowanie, przekształcanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG:

 • formy składania wniosków;
 • potwierdzanie przyjęcia wniosków;
 • poprawność wniosków (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1);
 • weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku (w tym case study* – rozwiązanie z wykładowcą zadania oraz sporządzenie wezwania, przydatnego w trakcie codziennej pracy);
 • przekształcanie wniosków na formę elektroniczną;
 • ponowne przekształcanie wniosku, w przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku;
 • terminowość przesyłania wniosków do systemu CEIDG.

II.   Najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia. Omówienie oraz dyskusja.

III.  Przebieg kontroli – najważniejsze informacje oraz praktyczne wskazówki przydatne w trakcie kontroli,przeprowadzanej w urzędzie gminy/miasta przez pracowników urzędu wojewódzkiego:

 • czynniki wpływające na zakwalifikowanie jednostki do kontroli (kontrole planowane i doraźne);
 • przygotowanie się do kontroli (zawiadomienie o kontroli, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie zestawień, udzielanie informacji przedkontrolnych na żądanie organu kontroli);
 • rozpoczęcie czynności kontrolnych, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolera, sposób postępowania w zakresie realizacji żądań kontrolera, składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 • korzystanie ze środków odwoławczych (przedmiot zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz tryb ich składania);
 • realizacja zaleceń pokontrolnych (sposoby wzmocnienia kontroli funkcjonalnej).

IV. Dobre praktyki oraz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań. Omówienie i dyskusja.

Prowadzący:

Doświadczony praktyk, kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru, będącego przedmiotem szkolenia, skuteczny trener, pasjonat kontroli oraz nauczania, a w wolnych chwilach pszczelarstwa. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkolenia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 26 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole