Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data szkolenia

19-06-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 12.06. wynosi 314,50 zł

Po 12.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
– Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego
– IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
– Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

Cel:
– Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
– Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują
– Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
– Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę

Program:
I.Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
1.Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
2.Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
3.Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
4.Co może kontroler?
5.Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
6.Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
7.Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
8.Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
9.Zakończenie kontroli
II.Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
1.Jakie są cechy postępowania przed UODO?
2.Wszczęcie postępowania
3.Jak przebiega postępowanie?
4.Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
5.Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
III.Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
1.Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
2.Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
3.Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
4.Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
5.Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
6.Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
7.Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
IV.Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
1.Odpowiedzialność cywilna
2.Odpowiedzialność karna
3.Odpowiedzialność administracyjna
4.Wysokość kar
5.Co wpływa na wysokość kar?
V.Dyskusja

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czerwiec 19 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
– Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego
– IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
– Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

Cel:
– Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
– Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują
– Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
– Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę

Program:
I.Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
1.Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
2.Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
3.Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
4.Co może kontroler?
5.Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
6.Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
7.Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
8.Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
9.Zakończenie kontroli
II.Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
1.Jakie są cechy postępowania przed UODO?
2.Wszczęcie postępowania
3.Jak przebiega postępowanie?
4.Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
5.Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
III.Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
1.Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
2.Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
3.Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
4.Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
5.Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
6.Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
7.Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
IV.Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
1.Odpowiedzialność cywilna
2.Odpowiedzialność karna
3.Odpowiedzialność administracyjna
4.Wysokość kar
5.Co wpływa na wysokość kar?
V.Dyskusja

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 19
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25