Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, licencje i zezwolenia oraz kontrola przewoźników przez samorząd w 2018 r.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do pracowników starostw, urzędów miasta i gminy, a także urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób (w tym taksówkami), pośrednictwo w przewozie, zezwoleń regularnych, zaświadczeń i kontrolę przewoźnika oraz organizację publicznych przewozów osób.

Data:
23 maja 2018 09:00
Koszt:
379 zł
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników starostw, urzędów miasta i gminy, a także urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób (w tym taksówkami), pośrednictwo w przewozie, zezwoleń regularnych, zaświadczeń i kontrolę przewoźnika oraz organizację publicznych przewozów osób.

Cel:
Zapoznanie z nowymi procedurami Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz procedurami wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmienionymi warunkami wydawania licencji na taksówki, planowanymi przepisami dotyczącymi nowych licencji na pośrednictwo w przewozie osób, a także z funkcjonowaniem przewozów regularnych i publicznego transportu zbiorowego w 2018 r. Wyjaśnienie aktualnych zasad i warunków: oceny dobrej reputacji oraz wszystkich rodzajów kontroli przewoźnika drogowego jakie powinny być prowadzone przez pracownika samorządu lub organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Program:
I.   Nowelizacja przepisów dotyczących uprawnień przewozowych

1.   KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

 • rodzaje ewidencji zawartych w rejestrze
 • formularze umożliwiające przekazywanie danych do rejestru i uzyskiwanie danych z rejestru
 • wykorzystanie przez samorząd danych uzyskanych z rejestru do oceny dobrej reputacji i kontroli

2.  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zadania samorządu

 • udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów
 • udział autobusów zeroemisyjnych w realizacji publicznego transportu zbiorowego
 • analiza kosztów i korzyści oraz sprawozdania dotyczące autobusów zeroemisyjnych

3.   Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

 • wymagania dotyczące czynności związanych z zezwoleniem na zawód przewoźnika (wydawanie, zmiana, cofnięcie, zawieszenie…)
 • nowe zadania starosty dotyczące wydawania wypisów z zezwoleń wydanych przez GITD
 • zmiana warunków wydawania licencji na taksówki
 • warunki wydawania nowych licencji na pośrednictwo w przewozie osób
 • wydawanie zaświadczeń w przewozach na potrzeby własne

4.   Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i przepisach wykonawczych

 • termin ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
 • zmiana i zatwierdzanie rozkładów jazdy
 • termin wydawania potwierdzeń zgłoszenia dla przewoźników i zaświadczeń dla operatorów
 • planowane zmiany w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego , nowe pojęcia i definicje(komunikacja miejska, dworzec, linia komunikacyjna, pakiet linii komunikacyjnych…), plany transportowe, warunki wyboru operatora i finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

II.  Warunki kontroli przewoźników przez pracowników samorządu

1.   Kontrola i ocena dobrej reputacji oraz kontrola wymagań warunkujących uzyskanie uprawnienia

 • kryteria obligatoryjne wszczęcia postępowania
 • sposób i przesłanki oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem
 • waga i częstotliwość naruszeń wg rozporządzenia (UE) nr 403 z 2016 r
 • konsekwencje utraty dobrej reputacji i okresy rehabilitacji
 • kontrola spełniania wymagań warunkujących posiadanie uprawnień przewozowych

2.    Rodzaje kontroli a nowe wymagania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • analiza prawdopodobieństwa naruszenia przepisów prawa
 • obowiązek tworzenia i publikowania schematów kontroli
 • nowe wymagania w zakresie procedur kontroli
 • kontrola przewoźnika w zakresie zgodności działalności z przepisami rozporządzenia nr 181/2011

3.   Kontrola drogowa prowadzona przez pracownika samorządu – warunki, tryb i procedury

 • kontrola drogowa w zakresie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
 • kontrola drogowa w zakresie zaświadczeń operatora publicznego transportu zbiorowego
 • kontrola drogowa w zakresie opłaty za przewóz w przewozach regularnych
 • kontrola drogowa w zakresie przepisów prawa miejscowego

III.  Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący:

Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego – 15 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dotyczących przepisów związanych z transportem: Ekspert Komisji Europejskiej – szkolenia administracji Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego. Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji przewozów regularnych i publicznego transportu zbiorowego, kontroli przewoźników, oceny dobrej reputacji. Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów. Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych. Szkolenia kandydatów na inspektorów i inspektorów transportu drogowego. Szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Autor wielu publikacji dotyczących transportu (Verlag Dashofer).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 maja 2018 r.   

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole