Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów

Data szkolenia

11-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.07. wynosi 314,50 zł

Po 4.07. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

Cel:
Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i jego jednostkach podległych po zmianach przepisów prawa w tym zakresie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
-Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych.
-Poznanie istoty oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.

Program:
1.Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości budżetowej dotyczących ewidencji źródeł finansowania i kosztów inwestycji.
2.Przygotowanie inwestycji – procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.
3.Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania.
4.Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
5.Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów.
7.Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
8.Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, remonty /faktury przejściowe, faktury końcowe, protokoły OT, PT/.
9.Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych.
10.Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
11.Amortyzacja.
12.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów

Lipiec 11 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

Cel:
Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i jego jednostkach podległych po zmianach przepisów prawa w tym zakresie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
-Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych.
-Poznanie istoty oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.

Program:
1.Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości budżetowej dotyczących ewidencji źródeł finansowania i kosztów inwestycji.
2.Przygotowanie inwestycji – procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.
3.Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania.
4.Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
5.Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów.
7.Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
8.Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, remonty /faktury przejściowe, faktury końcowe, protokoły OT, PT/.
9.Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych.
10.Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
11.Amortyzacja.
12.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 11
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25