Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

31 marca 2020 - 1 kwietnia 2020

Godzina

11:00 - 15:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

399

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

Formularz

O szkoleniu

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

CELE:
Z uwagi na nowelizację i wprowadzenie w 2018 r. nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi po zmianach w 2018r. oraz po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych uwzględniających unijne rozporządzenie o RODO.

Uczestnictwo w kursie jest doskonałą okazją do omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

KORZYŚCI:
-Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi.
-Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
-Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.
-Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
-Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
-Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:
a.Zdrowie publiczne.
b.PZP a pożytek publiczny.
c.Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
Dzień 1
1.Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.
2.Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
3.Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
4.Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
5.Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.
6.Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
7.Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
8.Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
-Kiedy ogłaszać konkurs.
-Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
-Podmioty uczestniczące w konkursie.
9.Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.
Dzień 2
1.Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
2.Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
3.Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
-Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
-Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
-Zasady konstruowania budżetu zadania.
4.Umowa realizacji zadania publicznego:
-Co oznacza ramowy charakter umowy?
-Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
-Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
-Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
-Obowiązki informacyjne.
-Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
-Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
-Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
-Zasady i tryb zwrotu dotacji.
-Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
-Załączniki do umowy.
5.Sprawozdanie z realizacji zadania:
-Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
-Opis osiągniętych rezultatów,
-Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
-Rozliczenie budżetu.
-Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
6.Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7.Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
8.Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
9.Odrębne tryby zlecania zadań:
-Zdrowie publiczne.
-PZP a pożytek publiczny.
-Uchwała w sprawie wspierania sportu.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 26 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – ON-LINE – WEBINARIUM

Marzec 31 @ 11:00 - Kwiecień 1 @ 15:00

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

CELE:
Z uwagi na nowelizację i wprowadzenie w 2018 r. nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi po zmianach w 2018r. oraz po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych uwzględniających unijne rozporządzenie o RODO.

Uczestnictwo w kursie jest doskonałą okazją do omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

KORZYŚCI:
-Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi.
-Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
-Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.
-Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
-Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
-Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:
a.Zdrowie publiczne.
b.PZP a pożytek publiczny.
c.Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
Dzień 1
1.Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.
2.Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
3.Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
4.Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
5.Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.
6.Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
7.Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
8.Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
-Kiedy ogłaszać konkurs.
-Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
-Podmioty uczestniczące w konkursie.
9.Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.
Dzień 2
1.Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
2.Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
3.Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
-Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
-Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
-Zasady konstruowania budżetu zadania.
4.Umowa realizacji zadania publicznego:
-Co oznacza ramowy charakter umowy?
-Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
-Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
-Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
-Obowiązki informacyjne.
-Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
-Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
-Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
-Zasady i tryb zwrotu dotacji.
-Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
-Załączniki do umowy.
5.Sprawozdanie z realizacji zadania:
-Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
-Opis osiągniętych rezultatów,
-Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
-Rozliczenie budżetu.
-Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
6.Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7.Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
8.Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
9.Odrębne tryby zlecania zadań:
-Zdrowie publiczne.
-PZP a pożytek publiczny.
-Uchwała w sprawie wspierania sportu.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 26 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Start:
Marzec 31 @ 11:00
Koniec:
Kwiecień 1 @ 15:00
Wydarzenie Categories:
,