Licencje na taksówki. Duże zmiany od stycznia 2020 roku

Data szkolenia

08-05-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.05. wynosi 335,75 zł

Po 4.05. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Korzyści:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, w tym wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie i zmiany licencji, jako decyzji administracyjnych, przyjmowanie wniosków, uzupełnianie braków formalnych – w świetle przepisów KPA.
Zmiana przepisów dotyczących wydawania licencji na taksówkę. Nowe licencje z wypisami na pojazdy.

Program:
1.Nowe zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, WYPISY Z LICENCJI NA TAKSÓWKĘ, wnioski i opłaty – nowe rozporządzenia
A.Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym
B.Wydawanie licencji jako decyzji administracyjnych
C.Dokonywanie zmian w dotychczasowych licencjach – niejasności i wątpliwości interpretacyjne wynikające ze zmian w przepisach, okresy przejściowe
D.Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji
E.Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką
2.Inne nadchodzące zmiany w ustawie o transporcie drogowym
A.zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką
B.pośrednictwo przy przewozie osób – nowa definicja, nowa licencja, nowe wymagania
C.przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne
D.nowe sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować
3.Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości.

Prowadzący: dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Licencje na taksówki. Duże zmiany od stycznia 2020 roku

Maj 8 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Korzyści:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, w tym wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie i zmiany licencji, jako decyzji administracyjnych, przyjmowanie wniosków, uzupełnianie braków formalnych – w świetle przepisów KPA.
Zmiana przepisów dotyczących wydawania licencji na taksówkę. Nowe licencje z wypisami na pojazdy.

Program:
1.Nowe zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, WYPISY Z LICENCJI NA TAKSÓWKĘ, wnioski i opłaty – nowe rozporządzenia
A.Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym
B.Wydawanie licencji jako decyzji administracyjnych
C.Dokonywanie zmian w dotychczasowych licencjach – niejasności i wątpliwości interpretacyjne wynikające ze zmian w przepisach, okresy przejściowe
D.Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji
E.Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką
2.Inne nadchodzące zmiany w ustawie o transporcie drogowym
A.zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką
B.pośrednictwo przy przewozie osób – nowa definicja, nowa licencja, nowe wymagania
C.przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne
D.nowe sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować
3.Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości.

Prowadzący: dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 8
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25