Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Data szkolenia

15-10-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.10. wynosi 314,50 zł

Po 8.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Program:
1.Skutki upływu terminu płatności, termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku, skutki niedotrzymania nowego terminu płatności.
2.Zasady naliczania odsetek za zwłokę. Wyłączenie obowiązku naliczania odsetek za zwłokę.
3.Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.
4.Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty podatku.
5.Wykonanie obowiązku przesłania przez wierzyciela upomnienia.
6.Możliwość umarzania kosztów upomnienia z urzędu i na wniosek (wzory decyzji).
7.Tytuł wykonawczy stosowany w zakresie egzekucji należności pieniężnych. Wypełnienie poszczególnych części i pozycji tytułu wykonawczego.
8.Zmieniony tytuł wykonawczy. Dalszy tytuł wykonawczy.
9.Przedawnienie zaległości podatkowych. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Dokument informujący o przedawnieniu.
10.Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty w decyzji).
11.Określenie wysokości nadpłaty.
12.Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty. Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty.
13.Rejestr Należności Publicznoprawnych – możliwość ujawnienia dłużników od 2018 r.
14.Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie przez Gminę danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
15.Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Prowadząca: – Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Październik 15 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Program:
1.Skutki upływu terminu płatności, termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku, skutki niedotrzymania nowego terminu płatności.
2.Zasady naliczania odsetek za zwłokę. Wyłączenie obowiązku naliczania odsetek za zwłokę.
3.Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.
4.Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty podatku.
5.Wykonanie obowiązku przesłania przez wierzyciela upomnienia.
6.Możliwość umarzania kosztów upomnienia z urzędu i na wniosek (wzory decyzji).
7.Tytuł wykonawczy stosowany w zakresie egzekucji należności pieniężnych. Wypełnienie poszczególnych części i pozycji tytułu wykonawczego.
8.Zmieniony tytuł wykonawczy. Dalszy tytuł wykonawczy.
9.Przedawnienie zaległości podatkowych. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Dokument informujący o przedawnieniu.
10.Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty w decyzji).
11.Określenie wysokości nadpłaty.
12.Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty. Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty.
13.Rejestr Należności Publicznoprawnych – możliwość ujawnienia dłużników od 2018 r.
14.Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie przez Gminę danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
15.Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Prowadząca: – Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 15
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25