Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

« powrót do wydarzeń

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Data:
22 sierpnia 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Cele szkolenia:

Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:

Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Program:

 1. Skutki upływu terminu płatności, termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku, skutki niedotrzymania nowego terminu płatności.
 2. Zasady naliczania odsetek za zwłokę. Wyłączenie obowiązku naliczania odsetek za zwłokę.
 3. Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.
 4. Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty podatku.
 5. Wykonanie obowiązku przesłania przez wierzyciela upomnienia.
 6. Możliwość umarzania kosztów upomnienia z urzędu i na wniosek (wzory decyzji).
 7. Tytuł wykonawczy stosowany w zakresie egzekucji należności pieniężnych. Wypełnienie poszczególnych części i pozycji tytułu wykonawczego.
 8. Zmieniony tytuł wykonawczy. Dalszy tytuł wykonawczy.
 9. Przedawnienie zaległości podatkowych. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Dokument informujący o przedawnieniu.
 10. Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty w decyzji).
 11. Określenie wysokości nadpłaty.
 12. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty. Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty.
 13. Rejestr Należności Publicznoprawnych – możliwość ujawnienia dłużników od 2018 r.
 14. Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie przez Gminę danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 15. Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Prowadzący:
Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole