Likwidacja zaległości po I racie 2019 płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych

Data szkolenia

12-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.04. wynosi 314,50 zł

Po 5.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków lokalnych.

Cele i korzyści szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości tytułu podatków lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego. Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Program:
1.Zapłata zaległości podatkowej. Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości i kosztów upomnienia. Proporcjonalne rozliczenie wpłaty. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty.
2.Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Okres naliczania odsetek za zwłokę. Zaokrąglanie odsetek za zwłokę. Ustalenie proporcji należności głównej i odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę od częściowej wpłaty podatku. Wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę.
3.Czynności podejmowane przez wierzyciela w stosunku do podatników zalegających z płatnością podatków. Pojęcie zobowiązanego. Odpowiedzialność małżonka podatnika.
4.Upomnienie wzywające do uregulowania zaległości. Obowiązkowe elementy upomnienia. Termin przesłania upomnienia.
5.Koszty upomnienia obciążające zobowiązanego. Koszty upomnienia a współwłasność. Umorzenie kosztów upomnienia.
6.Tytuł wykonawczy do egzekucji należności pieniężnych. TW wystawiony na małżonków solidarnie odpowiedzialnych oraz zobowiązanego i małżonka zobowiązanego. Zasady sporządzania dalszego
i zmienionego tytułu wykonawczego. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej. Opłata komornicza.
7.Zabezpieczenie zaległości podatkowej – hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy. Objaśnienie formularza KW-WPIS. Ustalenie sumy zabezpieczenia. Zasady sporządzania wniosku o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych.
8.Zaległości podatkowe przejęte przez spadkobiercę. Gmina jako wnioskodawca stwierdzenia nabycia spadku. Solidarna i według udziałów odpowiedzialność za długi. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców.
9.Umorzenie z urzędu zaległości podatkowej. Decyzja pozostająca w aktach sprawy.

Prowadząca:  ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od wielu lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Likwidacja zaległości po I racie 2019 płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych

Kwiecień 12 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków lokalnych.

Cele i korzyści szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości tytułu podatków lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego. Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Program:
1.Zapłata zaległości podatkowej. Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości i kosztów upomnienia. Proporcjonalne rozliczenie wpłaty. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty.
2.Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Okres naliczania odsetek za zwłokę. Zaokrąglanie odsetek za zwłokę. Ustalenie proporcji należności głównej i odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę od częściowej wpłaty podatku. Wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę.
3.Czynności podejmowane przez wierzyciela w stosunku do podatników zalegających z płatnością podatków. Pojęcie zobowiązanego. Odpowiedzialność małżonka podatnika.
4.Upomnienie wzywające do uregulowania zaległości. Obowiązkowe elementy upomnienia. Termin przesłania upomnienia.
5.Koszty upomnienia obciążające zobowiązanego. Koszty upomnienia a współwłasność. Umorzenie kosztów upomnienia.
6.Tytuł wykonawczy do egzekucji należności pieniężnych. TW wystawiony na małżonków solidarnie odpowiedzialnych oraz zobowiązanego i małżonka zobowiązanego. Zasady sporządzania dalszego
i zmienionego tytułu wykonawczego. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej. Opłata komornicza.
7.Zabezpieczenie zaległości podatkowej – hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy. Objaśnienie formularza KW-WPIS. Ustalenie sumy zabezpieczenia. Zasady sporządzania wniosku o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych.
8.Zaległości podatkowe przejęte przez spadkobiercę. Gmina jako wnioskodawca stwierdzenia nabycia spadku. Solidarna i według udziałów odpowiedzialność za długi. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców.
9.Umorzenie z urzędu zaległości podatkowej. Decyzja pozostająca w aktach sprawy.

Prowadząca:  ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od wielu lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 12
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25