Mediacje – prawidłowe konstruowanie ugód

Data szkolenia

08-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.04. wynosi 314,50 zł

Po 1.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Adresatami szkolenia są mediatorzy w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy m.in. na temat prawidłowego konstruowania ugód mediacyjnych
w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę m.in. na temat błędów popełnianych przez mediatorów przy konstruowaniu ugód, z powodu, których nie są zatwierdzane przez sędziów.

Program:

1. Podmioty, inicjujące mediacje.
2. Sprawy kierowane do mediacji przez sądy:
– ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy.
3. Mediacje w sprawach cywilnych:
– sprawy o zapłatę,
– sprawy o odszkodowanie,
– podział nieruchomości,
– dział nieruchomości.
4. Mediacje w sprawach rodzinnych:
– sprawy z zakresu UPN,
– alimenty, przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny,
– kontakty z małoletnim,
– władza rodzicielska.

Prowadzący:
Były prokurator, od 25 lat sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, od 20 lat wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
9.00-14.00

Termin:
8 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Mediacje – prawidłowe konstruowanie ugód

Kwiecień 8 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Adresatami szkolenia są mediatorzy w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy m.in. na temat prawidłowego konstruowania ugód mediacyjnych
w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę m.in. na temat błędów popełnianych przez mediatorów przy konstruowaniu ugód, z powodu, których nie są zatwierdzane przez sędziów.

Program:

1. Podmioty, inicjujące mediacje.
2. Sprawy kierowane do mediacji przez sądy:
– ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy.
3. Mediacje w sprawach cywilnych:
– sprawy o zapłatę,
– sprawy o odszkodowanie,
– podział nieruchomości,
– dział nieruchomości.
4. Mediacje w sprawach rodzinnych:
– sprawy z zakresu UPN,
– alimenty, przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny,
– kontakty z małoletnim,
– władza rodzicielska.

Prowadzący:
Były prokurator, od 25 lat sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, od 20 lat wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
9.00-14.00

Termin:
8 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 8
Czas:
09:00 - 14:00

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25