Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej

Data szkolenia

20-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.11. wynosi 314,50 zł

Po 13.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych.

Cel:
Celem szkolenia jest analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę, w tym związanych z wprowadzeniem przepisów RODO i nowelizacjami Kodeksu pracy.

Program:
I.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
2.Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
3.Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
4.Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
5.Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
6.Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne).
7.Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8.Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
1.Etapy naboru.
2.Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
3.Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO (po 04.05.2019 r.).
4.Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład).
5.Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
6.Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
7.Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
8.Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład).
9.Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
10.Metody i techniki naboru (przykłady).
11.Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
12.Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład).
13.Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
14.Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
III. Zatrudnienie pracownika po naborze
1.Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
2.Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.).
3.Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
4.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
5.Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
6.Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
7.Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
8.Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
9.Reorganizacja urzędu.
10.Dokumentacja pracownicza.
11.Świadectwa pracy i ich treść po 4.05.2019 r.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej

Listopad 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych.

Cel:
Celem szkolenia jest analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę, w tym związanych z wprowadzeniem przepisów RODO i nowelizacjami Kodeksu pracy.

Program:
I.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
2.Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
3.Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
4.Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
5.Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
6.Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne).
7.Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8.Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
1.Etapy naboru.
2.Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
3.Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO (po 04.05.2019 r.).
4.Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład).
5.Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
6.Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
7.Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
8.Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład).
9.Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
10.Metody i techniki naboru (przykłady).
11.Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
12.Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład).
13.Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
14.Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
III. Zatrudnienie pracownika po naborze
1.Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
2.Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.).
3.Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
4.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
5.Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
6.Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
7.Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
8.Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
9.Reorganizacja urzędu.
10.Dokumentacja pracownicza.
11.Świadectwa pracy i ich treść po 4.05.2019 r.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25