Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie – EMUIA

Data szkolenia

26-06-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.06. wynosi 314,50 zł

Po 19.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie tj. w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, likwidacji lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzeniem wykonawczym.

Program:
1.Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości,
2.Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
3. Omówienie obowiązków nałożonych na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów, pomników, instytucji i jednostek wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, a w szczególności:
– obowiązek zmiany obecnych nazw, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm,
– obowiązek wojewody w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych, w razie nie wykonania obowiązku przez gminy.
4.Omówienie zmian przepisów zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego …, która weszła w życie 21 października 2017r. m.in.:
– rozszerzenie przepisów ustawy na jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze,
– zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny – omówienie procedury likwidacji dotychczasowych pomników,
– omówienie innych zmian wprowadzonych nowelizacją.
5.Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
6.Zasady nadawania numerów porządkowych,
7.Lokalizacja przestrzenna adresu,
8.Udostępnianie danych EMUiA,
9.Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
10.Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA,
11.Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego,
12.Omówienie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom,
13.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie – EMUIA

Czerwiec 26 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie tj. w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, likwidacji lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzeniem wykonawczym.

Program:
1.Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości,
2.Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
3. Omówienie obowiązków nałożonych na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów, pomników, instytucji i jednostek wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, a w szczególności:
– obowiązek zmiany obecnych nazw, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm,
– obowiązek wojewody w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych, w razie nie wykonania obowiązku przez gminy.
4.Omówienie zmian przepisów zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego …, która weszła w życie 21 października 2017r. m.in.:
– rozszerzenie przepisów ustawy na jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze,
– zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny – omówienie procedury likwidacji dotychczasowych pomników,
– omówienie innych zmian wprowadzonych nowelizacją.
5.Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
6.Zasady nadawania numerów porządkowych,
7.Lokalizacja przestrzenna adresu,
8.Udostępnianie danych EMUiA,
9.Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
10.Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA,
11.Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego,
12.Omówienie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom,
13.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 26
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25