Nadzór nad stowarzyszeniami – ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami

Data szkolenia

15-05-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.05. wynosi 313,00 zł

Po 8.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

Cel:
Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz fundacjami.

Uczestniczy uzyskają odpowiedz na pytania:
– W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi?
– Jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych?
– W jaki sposób przeprowadzić krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia?

Program:
1.Nadzór starostów nad stowarzyszeniami:
a)Zasady sprawowania nadzoru.
b)Uprawnienia i formy nadzoru.
c)Kontakt ze stowarzyszeniem.
d)Składanie wniosków do sądu.
e)Ustanawianie kuratora.
2.Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi:
a)Procedura rejestracji oraz prowadzenie ewidencji na BIP.
b)Dokonywanie zmian w ewidencji.
c)Przerejestrowanie się do nowej ewidencji.
d)Nadzór nad stowarzyszeniami,.
e)Przerejestrowanie stowarzyszenia do KRS.
f)Likwidacja i wykreślenie stowarzyszenia zwykłego.
3.Rejestracja i ewidencja klubów sportowych zgodnie z ustawą o sporcie:
a)Dokonanie wpisu do ewidencji – jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych.
b)Wprowadzanie zmian w ewidencji (czy wydawać decyzje administracyjną?)
c)Likwidacja i wykreślenie z ewidencji.
4.Przeprowadzenie krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia, czynności dokonywane przez Starostę.
5.Zakończenie działalności stowarzyszenia:
a)Wykreślenie z ewidencji.
b)Czynności związane ze zmianą siedziby stowarzyszenia.
6.Nadzór nad fundacjami – uprawnienia i formy nadzoru.

Prowadzący:
zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Nadzór nad stowarzyszeniami – ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami

Maj 15 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

Cel:
Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz fundacjami.

Uczestniczy uzyskają odpowiedz na pytania:
– W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi?
– Jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych?
– W jaki sposób przeprowadzić krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia?

Program:
1.Nadzór starostów nad stowarzyszeniami:
a)Zasady sprawowania nadzoru.
b)Uprawnienia i formy nadzoru.
c)Kontakt ze stowarzyszeniem.
d)Składanie wniosków do sądu.
e)Ustanawianie kuratora.
2.Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi:
a)Procedura rejestracji oraz prowadzenie ewidencji na BIP.
b)Dokonywanie zmian w ewidencji.
c)Przerejestrowanie się do nowej ewidencji.
d)Nadzór nad stowarzyszeniami,.
e)Przerejestrowanie stowarzyszenia do KRS.
f)Likwidacja i wykreślenie stowarzyszenia zwykłego.
3.Rejestracja i ewidencja klubów sportowych zgodnie z ustawą o sporcie:
a)Dokonanie wpisu do ewidencji – jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych.
b)Wprowadzanie zmian w ewidencji (czy wydawać decyzje administracyjną?)
c)Likwidacja i wykreślenie z ewidencji.
4.Przeprowadzenie krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia, czynności dokonywane przez Starostę.
5.Zakończenie działalności stowarzyszenia:
a)Wykreślenie z ewidencji.
b)Czynności związane ze zmianą siedziby stowarzyszenia.
6.Nadzór nad fundacjami – uprawnienia i formy nadzoru.

Prowadzący:
zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 15
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25