Nadzór właścicielski i uprawnienia kontrolne jednostek samorządowych oraz radnych nad komunalnymi spółkami kapitałowymi

Data szkolenia

03-09-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.08. wynosi 314,00 zł

Po 27.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Szkolenie kierowane jest do członków rad nadzorczych, członków zgromadzeń wspólników i zarządów spółek, a także osób zajmujących się obsługą tych organów, jak również dla pracowników urzędów nadzorujących działalność spółek. Ponadto szkolenie może być przydatne dla sekretarzy, skarbników i innych pracowników urzędów wykonujących nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze strukturą organizacyjną spółki i określenie roli organów jednostki samorządowej i organów spółki (zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej) w organizacji spółki, jak również omówienie zadań poszczególnych organów spółki, ze szczególnym uwzględnieniem zadań rady nadzorczej. W trakcie szkolenia omówione zostaną też zagadnienia nadzoru właścicielskiego realizowane głównie przez zgromadzenia wspólników i radę nadzorczą oraz obowiązki urzędu wobec funkcjonujących na terenie jednostki samorządowej spółek komunalnych. Dodatkowo omówiony zostanie aktualny problem poszerzenia uprawnień kontrolnych radnych o działalność i dokumenty spółek handlowych oraz o granice tej kontroli.

Program:

1.Spółki komunalne – pojęcie i podstawy działania.
2.Zadania i organizacja spółek komunalnych.
3.Jednostka samorządu terytorialnego jako udziałowiec spółki komunalnej.
4.Realizacja uprawnień właścicielskich przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.Nadzór właścicielski na spółkami kapitałowymi:
-zgromadzenie wspólników,
-rada nadzorcza.
6.Zgromadzenie wspólników
-zadania i kompetencje,
-skład,
-tryb pracy.
7.Rada nadzorcza – podmiot kontrolny spółki:
-zadania rady nadzorczej,
-uprawnienia kontrolne.
8.Powoływanie rad nadzorczych:
-obligatoryjność powoływania,
-kwalifikacje członków rad nadzorczych,
-skład i tryb powołania,
-kadencja i tryb odwołania.
9.Obowiązki rady nadzorczej:
-obowiązki wobec zgromadzenia wspólników,
-obowiązki wobec zarządu.
10.Tryb pracy rady nadzorczej:
-zwoływanie posiedzeń,
-żądanie dokumentów,
-uchwały i protokoły.
11.Zarząd spółki i jego obowiązki:
-skład i tryb powoływania,
-podstawy zatrudnienia członków zarządu,
-relacje ze zgromadzeniem wspólników i radą nadzorczą.
12.Wątpliwości wokół kontroli spółki przez komisję rewizyjną rady.
13.Nowe uprawnienia kontrolne radnych w zakresie spółek komunalnych.
14.Tajemnica handlowa, jako bariera w udostępnianiu informacji.
15.Wybrane orzecznictwo.
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Przewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej oraz prawnik zajmujący się obsługą prawną spółek komunalnych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ.
Koordynator modułów doradztwa i szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w ramach projektu EU „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego przez UŁ i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 28 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nadzór właścicielski i uprawnienia kontrolne jednostek samorządowych oraz radnych nad komunalnymi spółkami kapitałowymi

Wrzesień 3 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:.
Szkolenie kierowane jest do członków rad nadzorczych, członków zgromadzeń wspólników i zarządów spółek, a także osób zajmujących się obsługą tych organów, jak również dla pracowników urzędów nadzorujących działalność spółek. Ponadto szkolenie może być przydatne dla sekretarzy, skarbników i innych pracowników urzędów wykonujących nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze strukturą organizacyjną spółki i określenie roli organów jednostki samorządowej i organów spółki (zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej) w organizacji spółki, jak również omówienie zadań poszczególnych organów spółki, ze szczególnym uwzględnieniem zadań rady nadzorczej. W trakcie szkolenia omówione zostaną też zagadnienia nadzoru właścicielskiego realizowane głównie przez zgromadzenia wspólników i radę nadzorczą oraz obowiązki urzędu wobec funkcjonujących na terenie jednostki samorządowej spółek komunalnych. Dodatkowo omówiony zostanie aktualny problem poszerzenia uprawnień kontrolnych radnych o działalność i dokumenty spółek handlowych oraz o granice tej kontroli.

Program:

1.Spółki komunalne – pojęcie i podstawy działania.
2.Zadania i organizacja spółek komunalnych.
3.Jednostka samorządu terytorialnego jako udziałowiec spółki komunalnej.
4.Realizacja uprawnień właścicielskich przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.Nadzór właścicielski na spółkami kapitałowymi:
-zgromadzenie wspólników,
-rada nadzorcza.
6.Zgromadzenie wspólników
-zadania i kompetencje,
-skład,
-tryb pracy.
7.Rada nadzorcza – podmiot kontrolny spółki:
-zadania rady nadzorczej,
-uprawnienia kontrolne.
8.Powoływanie rad nadzorczych:
-obligatoryjność powoływania,
-kwalifikacje członków rad nadzorczych,
-skład i tryb powołania,
-kadencja i tryb odwołania.
9.Obowiązki rady nadzorczej:
-obowiązki wobec zgromadzenia wspólników,
-obowiązki wobec zarządu.
10.Tryb pracy rady nadzorczej:
-zwoływanie posiedzeń,
-żądanie dokumentów,
-uchwały i protokoły.
11.Zarząd spółki i jego obowiązki:
-skład i tryb powoływania,
-podstawy zatrudnienia członków zarządu,
-relacje ze zgromadzeniem wspólników i radą nadzorczą.
12.Wątpliwości wokół kontroli spółki przez komisję rewizyjną rady.
13.Nowe uprawnienia kontrolne radnych w zakresie spółek komunalnych.
14.Tajemnica handlowa, jako bariera w udostępnianiu informacji.
15.Wybrane orzecznictwo.
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Przewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej oraz prawnik zajmujący się obsługą prawną spółek komunalnych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ.
Koordynator modułów doradztwa i szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w ramach projektu EU „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego przez UŁ i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 28 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 3
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25